Pradžia EN

Parama mokslo renginiams

Parama mokslo renginiams

Paramos tikslas – skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius, skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą. Parama skiriama reikšmingiems nacionaliniams, regioniniams ar tarptautiniams mokslo renginiams, organizuojamiems Lietuvoje.

Paraiškų teikimas

Paraiška Lietuvos mokslo tarybai teikiama lietuvių kalba elektroninėje sistemoje pagal nustatytą formą.

Galimi pareiškėjai – Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į švietimo ir mokslo institucijų registrą, taip pat Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija.

Projekto lėšos

Gali būti remiamos šios išlaidos, jei kvietime teikti paraiškas nenurodyta kitaip:

- patalpų ir įrangos nuomai;

- pranešėjo (-ų) kelionei ir apgyvendinimui;

- renginio dalyvių maitinimui kavos pertraukų metu;

- prekėms, susijusioms su renginiu ir jo organizavimu;

- renginio leidinių parengimui ir išleidimui;

- informacinei renginio ir jo leidinių sklaidai.

Neskiriamos lėšos dienpinigiams renginio pranešėjams, su pramoginio pobūdžio išvykomis susijusioms paslaugoms, tarpmiestinio susisiekimo lengvuoju automobiliu taksi paslaugoms, renginio leidinių leidybos, pasibaigus renginiui, paslaugoms ir kitoms išlaidoms nurodytoms kaip netinkamos Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos apraše.

Paraiškų vertinimas

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos. Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (paraiškos pateikėjui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

 


Informaciją teikia Inga Grigaliūnienė tel. 8 676 18660, e. p. inga.grigaliuniene@lmt.lt (Mokslo programų skyrius, 111 kab.)