Pradžia EN

Parama mokslo infrastruktūrai atnaujinti

Parama mokslo infrastruktūrai atnaujinti siekiama gerinti mokslinių (meno) tyrimų kokybę ir konkurencingumą, didinti mokslinių (meno) tyrimų aplinkos patrauklumą bei skatinama efektyviai naudoti, atnaujinti ir plėtoti esamą mokslinių (meno) tyrimų bazę.

Parama skiriama mokslo ir studijų institucijų poreikiams naujam ilgalaikiam turtui įsigyti ir (ar) turimam ilgalaikiam turtui atnaujinti ir modifikuoti, susijusiems su institucijų vykdomomis tęstinėmis MTEP ir meno veiklomis. Tinkamos finansuoti išlaidos, paraiškų teikimo ir vertinimo bei kitos sąlygos numatomos kvietime teikti paraiškas.


Informaciją teikia dr. Julija Sabataitytė tel. 8 676 18678, e. p. julija.sabataityte@lmt.lt