Pradžia EN

Parama įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos

Lietuvos mokslo taryba, atsižvelgdama į esamą geopolitinę situaciją dėl karo veiksmų Ukrainoje bei siekdama suteikti pagalbą tyrėjams iš Ukrainos, skiria paramą Ukrainos mokslininkų bei mokslo ir meno doktorantų mokslinės veiklos vykdymui Lietuvos mokslo ir studijų institucijose.

Galimi pareiškėjai – Lietuvos mokslo ir studijų institucijos įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Taryba finansuoja projekto Ukrainos tyrėjų įdarbinimo Lietuvos mokslo ir studijų institucijose išlaidas - darbo užmokestį bei su juo susijusias socialinio draudimo ir kitas įmokas.

Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą paraiškų teikimo elektroninėje sistemoje.

Finansavimas skiriamas institucijoms, kurių pateiktos paraiškos atitinka administracinio vertinimo kriterijus. Paraiškų finansavimo eiliškumas nustatomas pagal jų pateikimo datą.

Informaciją teikia: