Pradžia EN

Parama doktorantų akademinėms išvykoms

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR Vyriausybės nutarimu, kasmet doktorantams skiria paramą doktorantų akademinėms išvykoms. Paramos tikslas – sudaryti sąlygas doktorantams tobulinti jų mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą. Paramos dydis – ne daugiau kaip 30 bazinių socialinių išmokų dydžių; vienam doktorantui skiriama ne daugiau kaip viena parama per metus vienai mokslinei išvykai.

Paraiškų teikimas

Kvietimas skelbiamas kasmet du kartus: nuo spalio 15 d. iki lapkričio 15 d. – ateinančių metų I pusmečio išvykoms, nuo balandžio 15 d. iki gegužės 15 d. – tų pačių metų II pusmečio išvykoms. Paraiškos teikiamos paskelbto kvietimo metu lietuvių arba anglų kalba elektroninėje sistemoje.

Doktorantai gali teikti paraiškas ir paramai už studijų rezultatus, ir paramai akademinei išvykai, tačiau paramą akademinei išvykai gali gauti tik vieną kartą per kalendorinius metus.

Paraiškų vertinimas

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos. Jos vertinamos pagal kriterijus, išvardytus paraiškos paramai gauti ekspertinio įvertinimo formoje. Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (prašymą pateikusiam doktorantui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas

 


Informaciją teikia dr. Gražina Adamonytė, tel. 8676 18580, el. p. grazina.adamonyte@lmt.lt