Pradžia EN

Parama doktorantams už studijų rezultatus

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi LR Vyriausybės nutarimu, kasmet doktorantams skiria paramą už studijų rezultatus. Paramos tikslas – paremti produktyviai studijuojančius doktorantus, paramos dydis – ne daugiau kaip 96 bazinės socialinės išmokos dydžiai per metus.

Paraiškų teikimas

Kvietimas skelbiamas kasmet nuo spalio 15 d. iki gruodžio 15 d. Paraiškos teikiamos paskelbto kvietimo metu lietuvių kalba elektroninėje sistemoje.

Paraiškų vertinimas

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos. Jos vertinamos pagal kriterijus, išvardytus paraiškos paramai gauti ekspertinio įvertinimo formoje. Paraiškų ekspertinis vertinimas atliekamas vadovaujantis Tarybos pirmininko patvirtintu ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu, išskyrus nuostatas dėl šių ekspertinio vertinimo etapų: paraiškų pirminio apibendrinamojo įvertinimo rengimas bei galimybė projekto vadovui (prašymą pateikusiam doktorantui) nurodyti faktines paraiškos įvertinimo klaidas.

Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimas