Pradžia EN

Parama akademinėms asociacijoms

Lietuvos mokslo taryba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Mokslo ir studijų įstatymo 73 straipsniu ir Tarybos nuostatais, remia studentų sąjungų ir organizacijų, dėstytojų, mokslininkų ir kitų tyrėjų organizacijų, studentų mokslinių draugijų ir kitų asociacijų veiklą. Parama akademinėms asociacijoms teikiama nuo 2009 m. Šios paramos tikslas – skatinti akademinių asociacijų veiklą bei aktyvų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas, ieškant racionalių būdų joms išspręsti.


Informaciją teikia Jolanta Paunksnienė, tel. 8 676 18422, e. p. jolanta.paunksniene@lmt.lt (Mokslo programų skyrius, 124 kab.)