Pradžia EN

Technologinės plėtros projektai

Technologinės plėtros projektų finansavimo priemone yra siekiama sudaryti palankias sąlygas mokslo ir verslo sektorių bendradarbiavimui vystyti įgyvendinant tvarios partnerystės pagrindu paremtus bendrus mokslo-verslo projektus. Šiuose projektuose mokslo ir studijų institucijose sukurtų intelektinės veiklos rezultatų pagrindu yra kuriami nauji rinkos produktai ar paslaugos arba jų prototipai.

Priemonėje yra skatinamas doktorantų ir jaunų mokslininkų, kurių mokslinių tyrimų tematika yra susijusi su projektuose kuriamų (tobulinamų) produktų tematika, dalyvavimas, taip pat  privataus sektoriaus investicijos į mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros (MTEP) veiklas.

Finansuojamos veiklos:

  • taikomieji moksliniai tyrimai, pradedant nuo 4-ojo (arba aukštesnio) MTEP etapo, tačiau jau turint pasiektą 3-iąjį MTEP etapą – koncepcijos įgyvendinamumo įrodymą (patvirtinimą)
  • eksperimentinė plėtra, projektą baigiant ne žemesniu pasiektu rezultatu, atitinkančiu 6-ąjį MTEP etapą – prototipo (bandomosios versijos) sukūrimą. Projektuose yra skatinamas numatomo pasiekti rezultato atitikimas aukštesniam – 7-9 MTEP etapų klasifikacijos etapui

Projekto vykdančioji institucija – Lietuvos mokslo ir studijų institucija (MSI), įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą

Projekto partneris – Lietuvoje registruota labai maža, maža ar vidutinė įmonė (MVĮ)

Projektų atrankos būdas – konkursas

Skiriamas finansavimas:

  • negrąžintina subsidija (dotacija) – MSI, vykdančioms neekonominę veiklą – 100%
  • valstybės pagalba, atitinkanti de minimis nuostatas – MVĮ ir MSI, vykdančioms ekonominę veiklą – 80%

Reikalinga konsultacija dėl intelektinės nuosavybės?

Nemokamas konsultacijas teikia Valstybinis patentų biuras –  Intelektinė nuosavybė (intelektine.lt)

 


Informaciją teikia dr. Audrius Žvikas tel. 8 679 56443, e. p. audrius.zvikas@lmt.lt