Pradžia EN

Eurostars 3

EUROSTARS 3 yra didžiausia tarptautinė programa, pagal kurią finansuojami mažų ir vidutinių įmonių MTEP projektus, kuriuos vykdant yra kuriami novatoriški produktai, procesai ar paslaugos skirtos komercializuoti tarptautinėje rinkoje. Projektuose partneriais galima rinktis tiek mokslo studijų institucijas, tiek įmones, tiek tyrimo institutus iš trisdešimt septynių programoje dalyvaujančių valstybių.

Programos tikslas – skatinti mažas ir vidutines įmones, kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas ir tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje. Programos pristatymas.

Finansuojamos veiklos:

  • taikomieji moksliniai tyrimai
  • eksperimentinė plėtra

Projekto koordinatorius – inovatyvi labai maža, maža ar vidutinė įmonė (privatus juridinis asmuo)

Projekto partneriai:

  • privatieji juridiniai asmenys
  • mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone
  • universitetų ligoninės

Projektų atrankos būdas – tarptautinis paraiškų konkursas, vykdomas 2 etapais. 

Programos dokumentai:

Finansinių ataskaitų teikimas - ataskaitos pildoma lietuvių kalba ir teikiama https://junkis.lmt.lt (finansinių ataskaitų teikimo gairės).

Reikalinga konsultacija dėl intelektinės nuosavybės?

Nemokamas konsultacijas teikia Valstybinis patentų biuras –  Intelektinė nuosavybė (intelektine.lt)


Informaciją teikia dr. Justina Rukšnaitė tel. +370 675 40337, e. p. justina.ruksnaite@lmt.lt (Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skyrius)