Pradžia EN

Eurostars 2

EUROSTARS 2 yra tarpvalstybinė Europos inovacijų programa, remianti tarptautinio bendradarbiavimo projektus, kuriuos įgyvendina labai mažos, mažos ir vidutinės įmonės (MVĮ), vykdančias mokslinius tyrimus ir investuojančias į inovatyvių bei konkurencingų tarptautiniu mastu naujų produktų, paslaugų ir procesų kūrimą.

Programos tikslas

  • Skatinti mažas ir vidutines įmones kurti inovatyvius produktus, paslaugas, technologijas bei tapti savo srities lyderėmis tarptautinėje erdvėje.

FINANSUOJAMOS VEIKLOS

  • taikomieji moksliniai tyrimai
  • eksperimentinė plėtra

PROJEKTO KOORDINATORIUS

  • Labai maža, maža ar vidutinė įmonė (privatus juridinis asmuo), vykdanti mokslinius tyrimus.

PROJEKTO PARTNERIAI

  • privatieji juridiniai asmenys
  • mokslo ir studijų institucijos, jeigu vykdo projektą kartu su Lietuvos Respublikoje registruota įmone
  • universitetų ligoninės

PROJEKTŲ ATRANKOS BŪDAS

  • Konkursinis finansavimas vykdomas tarptautiniu mastu

DALYVAVIMO IR FINANSAVIMO SĄLYGŲ APRAŠAS

FINANSINIŲ ATASKAITŲ TEIKIMAS

Reikalinga konsultacija dėl intelektinės nuosavybės?

Nemokamas konsultacijas teikia Valstybinis patentų biuras –  Intelektinė nuosavybė (intelektine.lt)


Informaciją teikia Justina Rukšnaitė tel. +370 675 40337, e. p. justina.ruksnaite@lmt.lt (Mokslo ir verslo bendradarbiavimo skyrius)