Pradžia EN

Eureka

Šios priemonės tikslas – skatinti MTEP rezultatų pagrindu kuriamų inovatyvių produktų plėtojimą nuo maketo patikrinimo (įskaitant MTEP veiklų, turinčių komercinį potencialą, vykdymą, idėjų plėtotę, mokslinius ir inžinerinius tyrimus, eksperimentinę plėtrą, prototipų kūrimą, testavimą ir naujų produktų bandomąją gamybą bei jos įvertinimą).   

Siekiama didinti mokslo tarptautiškumo lygį – MTEP veiklų tarptautiškumo skatinimas (į rinką orientuotų mokslo-verslo MTEP projektų įgyvendinimas per tarpvalstybinį Eureka tinklą).

 

Finansuojamos veiklos:

  • taikomieji moksliniai tyrimai, pradedant nuo 5-ojo (arba aukštesnio) MTEP etapo;
  • eksperimentinė plėtra (projektuose yra skatinamas numatomo pasiekti rezultato atitikimas aukštesniam – 7-9 MTEP etapų klasifikacijos etapui).

 

Projekto vykdančioji institucija – Lietuvos mokslo ir studijų institucija (MSI)

Projekto partneris – Lietuvoje registruotas privatus juridinis asmuo

Tarptautinis partneris – partneris, priklausantis tarpvalstybiniam tinklui, ir atitinkantis „Eureka“ programos reikalavimus, skelbiamus „Eureka“ programos svetainėje http://www.eurekanetwork.org

Projektų atrankos būdas – konkursas

Skiriamas finansavimas:

  • MSI – Valstybės pagalba netaikoma, jeigu MSI vykdo neekonominę veiklą, nepriklausomus MTEP ir veiksmingai bendradarbiauja su kitomis institucijomis, o gautas pajamas reinvestuoja į MTEP 
  • Privatiems juridiniams asmenims – taikoma Valstybės pagalba (skirtingas finansavimo intensyvumas pagal atliekamas veiklas)

Projektų įgyvendinimą reglamentuojantys dokumentai

 

Reikalinga konsultacija dėl intelektinės nuosavybės?

Nemokamas konsultacijas teikia Valstybinis patentų biuras –  Intelektinė nuosavybė (intelektine.lt)


Informaciją teikia Inga Masilionytė-Larionova tel. 8 664 22923, e. p. inga.masilionyte-larionova@lmt.lt