Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

2021-01-14

13 Jungtinės programavimo iniciatyvos dėl antimikrobinio atsparumo paraiškų konkursas: ERA-NET COFUND JPIAMR-ACTION 2021 HARISSA

Paskelbtas tarptautinis ERA-NET COFUND programos „Antimikrobinio atsparumo perdavimo prevencija ir kontrolė“ (JPIAMR-ACTION) paraiškų konkursas tarpdisciplininiams tyrimams: „„Vienos sveikatos“ principu grįstos priemonės bakterijų atsparumo...
2020-12-16

Europos Jungtinės programos „Retos ligos“ 2021 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinis Europos jungtinės programos „Retos ligos“ (EJP RD) paraiškų konkursas tarpdisciplininiams humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimams, kurių rezultatai orientuoti į retomis ligomis sergančius pacientus. Trumpąsias...
2020-12-01

Programos FLAG-ERA 2021 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos FLAG-ERA kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“. Paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti iki 2021 m. balandžio...
2020-11-16

EuroNanoMed 3 programos 2021 m. kvietimas

Paskelbtas 12-as tarptautinis programos EuroNanoMed 3 2021 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2021 m. sausio 21 d., išsamiosios – iki 2021 m. birželio 10 d.
2020-09-30

Podoktorantūros stažuočių paraiškų konkursas, III kvietimas

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĘ „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ Nr. 23
2020-02-07

Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dalyvauti COST programos veiklose.