Pradžia EN

Aktualūs kvietimai

2023-09-13

„NORDFORSK“ programos „Žaliasis perėjimas“ kvietimas teikti paraiškas

Bus finansuojami mokslo projektai padedantys spręsti su klimato kaita susijusius iššūkius trijose „NORDFORSK“ kvietimo „Žaliasis perėjimas“ temose: energijos vartojimo efektyvumas maisto sistemose, klimato kaita ir lyčių perspektyvos bei...
2023-07-18

Europos partnerystės Water4All 2023 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis „Europos horizonto“ partnerystės Water4All („Vandens sauga planetai“) kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus.
2023-09-01

Europos partnerystės „Miestų kaitos skatinimas tvariai miestų ateičiai“ 2023 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis urbanistikos srities „Europos horizonto“ partnerystės „Miestų kaitos skatinimas tvariai miestų ateičiai (toliau – DUT, angl. Driving Urban Transitions) “ kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus.
2023-03-02

Programos M-ERA.NET 2023 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos M-ERA.NET kvietimas teikti tyrimams medžiagų tyrimų srityse.
2023-01-27

XIII kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia XIII kvietimą teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.
2022-07-01

Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslines išvykas į Islandiją, Lichtenšteiną ar Norvegiją

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslinių išvykų į Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę ar Norvegijos Karalystę (toliau – valstybė(s) donorė(s)) išlaidoms kompensuoti iš 2014–2021 m. Europos ekonominės...
2023-02-06

Parama Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, įdarbinančioms tyrėjus iš Ukrainos

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą gauti paramą Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, įdarbinančioms tyrėjus iš Ukrainos.
2022-02-28

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslo vadybininkų vizitus (LINO LT) (sustabdytas)

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti mokslo vadybininkų vizitus projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001) lėšomis.
2022-02-01

Kvietimas teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir žinomumą pasaulyje, kviečia teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas.
2020-02-07

Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dalyvauti COST programos veiklose.
2017-06-09

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus (LINO LT)

 Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001) lėšomis.