Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

2018-12-03

Programos NORFACE Governance kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis NORFACE tinklo mokslinių tyrimų programos „Tobulesnis demokratinis valdymas" (angl. Democratic governance in a turbulent age, Governance) ERA-NET Cofund schemos kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki...
2018-11-26

QuantERA 2019 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos QuantERA kvietimas teikti paraiškas. Trumposios ir išsamiosios paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 18 d. 17:00 val. CET, paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.
2018-11-21

Programos „FLAG-ERA“ 2019 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos FLAG-ERA kvietimas teikti trumpąsias paraiškas tyrimų srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“. Trumposios paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 19 d. 17 val. (CET – Centrinės Europos laiku) programos FLAG-ERA...
2018-11-15

EuroNanoMed 3 programos 2019 m. kvietimas

Paskelbtas tarptautinis programos EuroNanoMed 3 2019 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2019 m. sausio 31 d., išsamiosios – iki 2019 m. liepos 1 d.
2018-10-16

CHIST-ERA programos 2018 m. kvietimas

Paskelbtas CHIST-ERA programos kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2019 m. sausio 15 d. 17:00 (CET)
2018-10-15

Kvietimas teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus 2019 metais gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai dirbančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus.
2018-05-02

Kvietimas teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas. Paraiškos priimamos nuolat.
2018-04-16

Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos

Paraiškos gali būti teikiamos tik toms COST veikloms, kurios yra patvirtintos COST aukšto lygio pareigūnų posėdyje ir kurių COST veiklos valdymo komitete Lietuva atstovo neturi arba turi tik vieną kitos nei pareiškėjo institucija atstovą...