Pradžia EN

Aktualūs kvietimai

2022-09-22

Europos partnerystės „Miestų kaitos skatinimas tvariai miestų ateičiai“ 2022 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis urbanistikos srities „Europos horizonto“ partnerystės „Miestų kaitos skatinimas tvariai miestų ateičiai (toliau – DUT, angl. Driving Urban Transitions) “ kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus. Kvietime...
2022-09-13

XII kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia XII kvietimą teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.
2022-09-09

Europos partnerystės „Biodiversa+“ 2022 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis biologinės įvairovės „Europos horizonto“ partnerystės „Biodiversa+“ kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus. Tema – „Biologinės įvairovės ir ekosistemų pokyčių stebėjimo tarptautiniu mastu, skirto mokslui...
2022-09-07

Europos partnerystės „Water4All“ 2022 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis „Europos horizonto“ partnerystės vandens saugumo planetoje „Water4All“ kvietimas teikti paraiškas. Tema – „Vandens išteklių valdymas: atsparumas, prisitaikymas prie ekstremalių hidroklimato reiškinių jų poveikio...
2022-07-01

Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslines išvykas į Islandiją, Lichtenšteiną ar Norvegiją

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslinių išvykų į Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę ar Norvegijos Karalystę (toliau – valstybė(s) donorė(s)) išlaidoms kompensuoti iš 2014–2021 m. Europos ekonominės...
2022-06-16

XII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2023–2026 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia XII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių laisvųjų mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti.
2022-04-04

Parama Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, įdarbinančioms tyrėjus iš Ukrainos

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą gauti paramą Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, įdarbinančioms tyrėjus iš Ukrainos.
2022-03-15

Programos M-ERA.NET 2022 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos M-ERA.NET kvietimas teikti paraiškas tyrimams medžiagų tyrimų srityse. Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti iki 2022 m. birželio 15 d....
2022-02-28

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslo vadybininkų vizitus (LINO LT)

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti mokslo vadybininkų vizitus projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001) lėšomis.
2022-02-01

Kvietimas teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir žinomumą pasaulyje, kviečia teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas.
2020-02-07

Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dalyvauti COST programos veiklose.
2017-06-09

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus (LINO LT)

 Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001) lėšomis.