Pradžia EN

Aktualūs kvietimai

2023-03-09

Programos FLAG-ERA 2023 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos FLAG-ERA kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“.
2023-03-02

Programos M-ERA.NET 2023 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos M-ERA.NET kvietimas teikti tyrimams medžiagų tyrimų srityse.
2023-03-01

2023 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Ukrainos programos projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba skelbia Lietuvos–Ukrainos programos kvietimą teikti paraiškas vykdyti bendrus mokslo projektus 2024–2025 metais.
2023-02-13

Europos partnerystės SBEP 2023 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis „Europos horizonto“ tvarios mėlynosios ekonomikos partnerystės SBEP kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus. Tema – „Kelias į priekį: klestinti ir tvari mėlynoji ekonomika šviesesnei ateičiai“.
2023-01-31

Programos QUANTERA 2023 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos QUANTERA kvietimas teikti paraiškas tyrimams kvantinių tyrimų srityse. Paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti iki 2023 m. gegužės 11 d.
2023-01-16

Programos JPIAMR-ACTION 2023 m. paraiškų konkursas (DISTOMOS)

Paskelbtas tarptautinis programos JPIAMR-ACTION 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti – „Inovatyvūs metodai, įrankiai ir technologijos antimikrobinio atsparumo diagnostikai ir monitoringui“ (Development of innovative...
2023-01-09

Programos NEURON 2023 m. paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis programos NEURON 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti – Mechanisms of Resilience and Vulnerability to Environmental Challenges in Mental Health.
2023-02-13

2023 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (dabar – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos (dabar — Mokslo...
2022-12-12

Europos jungtinės programos „Retos ligos“ 2023 m. paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis Europos jungtinės programos „Retos ligos“ (EJP RD) 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti – Natural History Studies addressing unmet needs in Rare Diseases.
2022-12-08

Europos partnerystės „ERA4Health“ 2023 m. paraiškų konkursas (CARDINNOV)

Paskelbtas tarptautinis naujos programos „Europos horizonto“ partnerystės ERA4Health pirmasis 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti. Tema – „Novatoriškos širdies ir kraujagyslių ligų gydymo strategijos“ (Research...
2022-07-01

Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslines išvykas į Islandiją, Lichtenšteiną ar Norvegiją

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslinių išvykų į Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę ar Norvegijos Karalystę (toliau – valstybė(s) donorė(s)) išlaidoms kompensuoti iš 2014–2021 m. Europos ekonominės...
2023-02-06

Parama Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, įdarbinančioms tyrėjus iš Ukrainos

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą gauti paramą Lietuvos mokslo ir studijų institucijoms, įdarbinančioms tyrėjus iš Ukrainos.
2022-02-28

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslo vadybininkų vizitus (LINO LT)

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti mokslo vadybininkų vizitus projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001) lėšomis.
2022-02-01

Kvietimas teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir žinomumą pasaulyje, kviečia teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas.
2020-02-07

Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dalyvauti COST programos veiklose.
2017-06-09

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus (LINO LT)

 Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001) lėšomis.