Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

2020-10-15

Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2021 metais

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai studijuojančius doktorantus,  skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas 2021 metų paramai už studijų rezultatus gauti.
2020-10-09

IX kvietimas teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia IX kvietimą teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.
2020-10-05

2020 m. programos „Biodiversa“ paraiškų konkursas

Paskelbtas  biologinės įvairovės mokslinius tyrimus koordinuoti ir finansuoti skirtos programos „Biodiversa“ kvietimas teikti paraiškas. Tema – „Sunykusių ekosistemų ir jų biologinės įvairovės atstatymas ir išsaugojimas“. Šis paraiškų konkursas...
2020-09-30

Podoktorantūros stažuočių paraiškų konkursas, III kvietimas

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĘ „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ Nr. 23
2020-03-17

Programos M-ERA.NET2 2020 metų kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinės programos M-ERA.NET2 kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2020 m. birželio 16 d., išsamiosios – iki 2020 m. lapkričio 19 d.. Paraiškos teikiamos M-ERA.NET elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.
2018-05-02

Kvietimas teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas. Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 31 d. 24 val.
2020-02-07

Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dalyvauti COST programos veiklose.