Pradžia EN

2011 metų III kvietimas paramai mokslo renginiams gauti

Data 2011-08-05

Lietuvos mokslo taryba skelbia 2011 metų III kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams. Paraiškos priimamos iki 2011 m. rugsėjo 5 d. 16 val.

PARAMOS PASKIRTIS

Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius organizuojant reikšmingus šalies ar tarptautinio masto mokslo renginius Lietuvoje.

GALIMI PAREIŠKĖJAI

Mokslo ir studijų institucijos.

PARAIŠKŲ VERTINIMO KRITERIJAI

Pateiktos paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

  • renginio aktualumą Lietuvos mokslui ir studijoms bei tęstinumą;
  • renginio reikšmę tarptautinių mokslinių ryšių plėtotei ir Lietuvos įsipareigojimus organizuoti renginį;
  • numatomų išlaidų pagrįstumą;
  • institucijos patirtį organizuojant panašaus pobūdžio renginius.

PARAIŠKŲ TEIKIMO TVARKA

Norintieji dalyvauti konkurse Tarybai pateikia paraišką, kurią sudaro:

  1. Projekto aprašas;
  2. Institucijos raštas.

Projekto aprašas teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje, adresu http://parama.lmt.lt/ iki 2011 m. rugsėjo 5 d. 16 val. Prieš pildant projekto aprašą prašome perskaityti Patarimus projekto aprašo elektroninei formai pildyti. Spausdinta projekto aprašo kopija Tarybai neįteikiama.

Institucijos raštas, kurį pasirašo institucijos vadovas, rengiamas pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą ir įteikiamas Tarybai (Gedimino pr. 3, LT-01103 Vilnius) iki 2011 m. rugsėjo 7 d. (įskaitytinai), jeigu įteikiama asmeniškai, arba iki 2011 m. rugsėjo 9 d. (įskaitytinai), jeigu siunčiama paštu. Siunčiant paštu, išsiuntimo data pašto spaude turi būti ne vėlesnė kaip 2011 m. rugsėjo 7 d.

PARAIŠKŲ RENGIMO NUOSTATOS

1. Paramą galima gauti renginiams, kurie vyks ne anksčiau kaip rugsėjo 15 d. ir ne vėliau kaip 2011 m. gruodžio 10 d.

2. Parama skiriama tik Lietuvoje organizuojamiems reikšmingiems šalies ar tarptautinio masto mokslo renginiams.

3. Lėšos gali būti skiriamos veikloms, tiesiogiai susijusioms su mokslo renginiais.

4. Finansuotinos veiklos:

  • pranešėjų (kviestinių) kelionių išlaidos;
  • pranešėjų (kviestinių) apgyvendinimo išlaidos;
  • patalpų, įrangos nuoma.

5. Lėšos neskiriamos reprezentacijai (pavyzdžiui, maitinimui, kavos pertraukėlėms ir t. t.)

PAPILDOMA INFORMACIJA

Su parama susiję dokumentai skelbiami Paramos mokslo renginiams puslapyje.

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė dr. Julija Sabataitytė tel. (8 5) 261 9068, e. p. julija.sabataityte@lmt.lt, techniniais klausimais (pildant paraišką) – vyriausioji specialistė Danutė Vansevičienė e. p. danute.vanseviciene@lmt.lt (darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.).

Atgal