Pradžia EN

2012 metų II kvietimas paramai mokslo renginiams gauti

Data 2012-05-16

Lietuvos mokslo taryba skelbia 2012 metų II kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams. Paraiškos priimamos iki 2012 m. birželio 1 d. 15 val.

 

Paramos paskirtis

Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius organizuojant reikšmingus šalies ar tarptautinio masto mokslo renginius Lietuvoje.

Numatomas biudžetas

Paramai mokslo renginiams pagal šį kvietimą numatyta skirti iki 200 000 litų.

Galimi pareiškėjai

Mokslo ir studijų institucijos.

Paraiškų vertinimo kriterijai

Pateiktos paraiškos vertinamos pagal šiuos kriterijus:

  • renginio aktualumą Lietuvos mokslui ir studijoms bei jo tęstinumą;
  • renginio reikšmę tarptautinių mokslinių ryšių plėtotei ir Lietuvos įsipareigojimus organizuoti renginį;
  • numatomų išlaidų pagrįstumą; institucijos patirtį organizuojant panašaus pobūdžio renginius.

Paraiškų teikimo tvarka

Norintieji dalyvauti konkurse Tarybai pateikia paraišką, kurią sudaro:

  1. Projekto aprašas;
  2. Institucijos raštas.

Paraiška teikiama tik elektroniniu būdu, užpildant formą adresu http://parama.lmt.lt/ iki 2012 m. birželio 1 d. 15 val. Prieš pildant projekto aprašą rekomenduojame perskaityti Patarimus projekto aprašo elektroninei formai pildyti. Institucijos raštas, kurį pasirašo institucijos vadovas, rengiamas pagal Tarybos pirmininko patvirtintą formą, turi būti pasirašytas institucijos vadovo arba jo įgalioto asmens; skenuota institucijos rašto kopija įkeliama į elektroninę sistemą. Spausdintos paraiškos kopijos Tarybai įteikti nereikia.

Paraiškų rengimo nuostatos

1. Paramą galima gauti renginiams, kurie vyks ne anksčiau kaip 2012 m. liepos 1 d. ir ne vėliau kaip 2012 m. gruodžio 15 d.

2. Parama skiriama tik Lietuvoje organizuojamiems reikšmingiems šalies ar tarptautinio masto mokslo renginiams.

3. Lėšos gali būti skiriamos veikloms, tiesiogiai susijusioms su mokslo renginiais.

4. Finansuotinos veiklos:

- užsienio kviestinių pranešėjų kelionių ir (ar) apgyvendinimo išlaidos;

- patalpų ir (ar) įrangos renginiui organizuoti nuoma.

5. Pildant projekto išlaidų sąmatą visos išlaidos nurodomos eilutėje „6. Kitos paslaugos“.

6. Prašant finansuoti užsienio kviestinių pranešėjų kelionių ir (ar) apgyvendinimo išlaidas, turi būti nurodyti šių pranešėjų vardai, pavardės, institucijos ir šalys, kelionės maršrutai, pagrįsta kelionės ir apgyvendinimo kaina, pateikta renginio programa, įvardijami kviestinių pranešėjų pranešimai.

7. Prašant finansuoti patalpų ir (ar) įrangos renginiui organizuoti nuomos išlaidas, turi būti paaiškinta, kodėl renginio neįmanoma organizuoti institucijos turimose patalpose, detaliai nurodyta, kas įtraukta į patalpų ir įrangos nuomos kainą, nuomos kaina pagrįsta dokumentais.

8. Lėšos neskiriamos maitinimui, kavos pertraukėlėms, renginio leidiniams, padalomajai medžiagai, kanceliarinėms prekėms, sinchroniniam vertimui, transporto išlaidoms, pranešėjų honorarams ir pan.

Papildoma informacija

Su parama susiję dokumentai skelbiami Paramos mokslo renginiams puslapyje www.lmt.lt/lt/mkf/parama/mor.

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Aušra Ašmontaitė tel. (8 5) 246 0803, e. p. ausra.asmontaite@lmt.lt; darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

 

kvietimui atsispausdinti

Atgal