Pradžia EN

Paraiškos gauti paramą paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas priimamos nuolatos

Data 2012-07-09

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti prašymus dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ar išleisti knygas. Paraiškos priimamos nuolat.

Paramos tikslas

Skatinti Lietuvos mokslo plėtrą ir jo žinomumą pasaulyje, sudaryti visiems Lietuvos mokslininkams tokias sąlygas, kad mokslininko ar institucijos, kurioje jis dirba, finansinės galimybės neturėtų įtakos pasiektų mokslinių tyrimų rezultatų sklaidai.

Galimi pareiškėjai

Prašymus gali teikti Lietuvos mokslo ir studijų institucijose (toliau – institucija) dirbantys tyrėjai, kurių straipsniai yra priimti spausdinti recenzuojamuose aukšto mokslinio lygio žurnaluose arba kurių parengta ar sudaryta aukšto mokslinio lygio knyga yra recenzuota ir ją norima išleisti prestižinėje užsienio leidykloje.

Prašymų teikimo tvarka

Norintieji gauti paramą paskelbti mokslinį straipsnį ar išleisti knygą Taryba pateikia prašymą su šiais priedais:

  1. Išankstinio apmokėjimo sąskaitos kopija;
  2. Straipsnio kopija ar knygos maketu;
  3. Straipsnio ar knygos recenzavimą įrodančia medžiaga;
  4. Institucijos raštu.

Prašymas teikiamas tik elektroniniu būdu, užpildant formą adresu http://junkis.lmt.lt/. Prieš pildant prašymą rekomenduojame perskaityti Patarimus prašymo elektroninei formai pildyti. Spausdinta prašymo kopija Tarybai neįteikiama.

Prašymai, kuriuose pateikta nepilna ar klaidinanti informacija, nebus vertinami.

Prašymų svarstymai rengiami atsižvelgiant į vertinimo komisijos sprendimą, kad gautų paraiškų skaičius pakankamas konkursui įvykti.

Prašymų rengimo nuostatos

  1. Parama gali būti teikiama tik leidyklos išlaidų apmokėjimui. Straipsnio ar knygos parengimo, vertimo, redagavimo, maketavimo ir pan. išlaidos, kurias patyrė pareiškėjas, nėra remiamos.
  2. Gali būti suteikta ne didesnė kaip 2500 EUR parama.
  3. Prašymą dėl paramos paskelbti straipsnį turi teisę teikti tik pirmasis straipsnio autorius arba autorius, straipsnyje nurodytas asmeniu kontaktams.

Papildoma informacija

Visa informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainėje paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas tinklalapyje.

Informaciją teikia vyr. specialistė Loreta Kielaitienė, tel. 8 676 18640, e. p. loreta.kielaitiene@lmt.lt (111 kab.), techniniais projekto aprašo elektroninėje sistemoje pildymo klausimais – vyriausioji specialistė Danutė Vansevičienė, e. p. danute.vanseviciene@lmt.lt (darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12.00–13.00 val.).

Atgal