Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms

Data 2023-06-15

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms.

Tai antrasis Tarybos vykdomo valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu etapas.

Paraiškų teikimo pabaiga

2023 m. liepos 17 d. 24 val.

Galimi pareiškėjai

Doktorantūros teisę turinti mokslo ir studijų institucija – viena ar kartu su doktorantūros teisės neturinčia institucija arba įmone, įstaiga, organizacija, vykdančia mokslo krypties, kurioje teikiama paraiška, aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus

Doktorantūros tema

Paraišką teikianti institucija gali:

1. Siūlyti savo doktorantūros temą;

2. Pasirinkti doktorantūros temą iš Tarybos paskelbtų temų sąrašo (sąrašas paskelbtas  ir paraiškų teikimo elektroninėje sistemoje). Pasirinkus temą iš sąrašo, ekspertinio vertinimo metu skirta paraiškos įverčių suma bus padidinta 20 procentų.

Paraiškų teikimo sąlygos

1. Paraiška teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt

2. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

2.1. Paraišką teikiančios institucijos raštas dėl doktorantūros vykdymo užtikrinimo.

2.2. Jei paraiška teikiama su doktorantūros teisės neturinčia mokslo ir studijų institucija:

2.2.1. doktorantūros teisės neturinčioje institucijoje dirbančių mokslininkų (menininkų) ir kitų tyrėjų (neįskaitant kandidato į doktoranto vadovus), kurie galėtų dalyvauti vykdant doktorantūrą, sąrašas kartu su kiekvieno iš jų gyvenimo aprašymais (CV) ir mokslo (meno) publikacijų, MTEP darbų nuo 2018 metų sąrašais.

2.3. Jei paraiška teikiama su įmone, įstaiga, organizacija, vykdančia doktorantūros krypties aukšto lygio MTEP (meno tyrimus):

2.3.1. informacija apie įmonės, įstaigos, organizacijos išlaidas į MTEP (meno tyrimus) nuo 2021 metų;

2.3.2. įmonės, įstaigos, organizacijos,  pagrindinių MTEP (meno) darbų nuo 2021 metų sąrašas.

2.4. Doktorantūros teisės neturinčios institucijos ar įmonės, įstaigos, organizacijos sutikimas vykdyti doktorantūrą kartu su doktorantūros teisę turinčia institucija (kai paraišką kartu pateikia doktorantūros teisės neturinti institucija ar įmonė, įstaiga, organizacija).

3. Asmuo kandidatu į doktoranto vadovus gali būti nurodytas ne daugiau kaip vienoje paraiškoje.

Papildoma informacija

Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainėje.

Pagal šį kvietimą numatoma paskirstyti 70 doktorantūros vietų, iš kurių: humanitarinių mokslų – 5, socialinių mokslų – 7, gamtos mokslų srities – 15 vietų, medicinos ir sveikatos mokslų – 12, technologijos mokslų – 11, žemės ūkio mokslų – 3, menų mokslų – 2. Dar 15 vietų bus skiriamos bet kurios mokslų srities doktorantūrai, kurios metu doktorantūros krypties aukšto lygio MTEP (meno tyrimai) bus vykdomi įmonėse, įstaigose, organizacijose.

Doktorantus į konkurso būdu paskirtas doktorantūros vietas priims doktorantūros teisę turinčios institucijos, jų doktorantūros reglamentuose nustatyta tvarka.

Išsamesnę informaciją teikia

Edita Kavaliauskienė tel. 8 604 58290 e. p. edita.kavaliauskiene@lmt.lt

Ilona Monstavičienė tel. 8 604 53802,

e.p. ilona.monstaviciene@lmt.lt

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–16.45 val.,

pietų pertrauka 12–12.45 val.

 

Atgal