Pradžia EN

2023 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti

Data 2023-05-05

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius, skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą, skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams 2023 metais gauti.

Kvietimo lėšos

~350 000 Eur

Paraiškų teikimas

Paraiška teikiama https://junkis.lmt.lt iki 2023 m. birželio 5 d. 24 val.

Kartu su paraiška teikiami vykdančiosios institucijos raštas ir privalomas paraiškos priedas „Išsami renginio programa“

Galimi pareiškėjai

Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, taip pat Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija

Renginių terminai

Pradžia – ne ankstesnė kaip 2023 m. sausio 1 d.

Pabaiga – ne vėlesnė kaip 2023 m. gruodžio 5 d.

Bendrieji reikalavimai

Renginiams ir remiamoms išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos apraše ir kituose dokumentuose, skelbiamuose Paramos mokslo renginiams tinklalapyje

Paramos lėšų panaudojimas

Lėšos gali būti panaudotos nacionaliniams, regioniniams ar tarptautiniams mokslo renginiams, vykstantiems Lietuvoje

Renginiui organizuoti panaudotos lėšos turi būti grindžiamos tik 2023 m. išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais dokumentais ir 2023 m. patirtos vykdančios institucijos

Netinkamos išlaidos:

- dienpinigiai ir honorarai renginio pranešėjams (įskaitant kviestinius)
- su pramoginio pobūdžio išvykomis susijusioms paslaugoms
- tarpmiestinio susisiekimo lengvuoju automobiliu taksi paslaugoms
- sinchroninio vertimo paslaugoms
- prekėms ir paslaugoms, susijusioms su:

   - renginio spausdintinių leidinių, išskyrus informacinius plakatus, leidyba
   - renginio dalyvių maitinimu
   - dovanomis, dalomaja medžiaga renginio dalyviams
   - įvairios įrangos (fotoaparatų, filmavimo kamerų, kompiuterių, mikrofonų, ausinių ir pan.) įsigijimu

- patalpų ar įrangos nuomos ir susijusių paslaugų išlaidos ne renginio metu

Jei renginys, kuriam prašoma paramos, įvyko iki kvietimo paskelbimo dienos, prašomomis paramos lėšomis gali būti kompensuotos tik vykdančiosios institucijos patirtos išlaidos renginiui organizuoti, neįskaitant iš renginio partnerių ar rėmėjų gautų ar jų patirtų išlaidų

Papildoma informacija

Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose nurodyta prašomos paramos suma yra ne mažesnė nei 1 000 Eur

Informaciją teikia

Inga Grigaliūnienė
Tel. +370 676 18 660
El. p. inga.grigaliuniene@lmt.lt

Atgal