Pradžia EN

XII kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Data 2022-09-13

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia XII kvietimą teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.

Kvietimo apimtis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal antrą ir trečią Programos uždavinius ir visas juose numatytas priemones, išskyrus priemonę ,,3.2. leisti periodinius lituanistinius mokslo žurnalus“.

Kvietimo konkursai

I konkurso – paraiškoms vertimo bei mokslo populiarinimo darbams – nuostatos

II konkurso –  paraiškoms organizuoti renginius – nuostatos

III konkurso – paraiškoms publikuoti mokslinių tyrimų rezultatus – nuostatos

Kvietimo lėšos

Kvietimui galimos skirti lėšos:

  • 2023 metams – iki 276 427 Eur;
  • 2024 metams – iki 526 498 Eur.

Paraiškų teikimas

Paraiška lietuvių kalba teikiama https://junkis.lmt.lt iki 2022 m. spalio 13 d. 23:59

Paraišką teikia projekto vykdančioji institucija kartu su projekto vadovu:

  • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija, nacionalinė ar valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės archyvas ar nacionalinis muziejus.
  • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Asmuo, kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, pagal šį kvietimą gali teikti vieną paraišką.

Kiti paraiškų teikimo reikalavimai nurodyti atitinkamo konkurso nuostatose.

Kartu teikiami privalomi dokumentai

Vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo.

Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su svarbiausių publikacijų sąrašais.

Kiti atitinkamo konkurso nuostatose nurodyti privalomi dokumentai.

Paraiškų vertinimas

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos, ekspertinis paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.

Paraiškas vertins ekspertų komisija (-os), sudaryta (-os) vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.

Bendrieji reikalavimai

Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose Programos tinklalapyje.

Papildoma informacija

Jei numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašydami projekto finansavimo sutartį, Tarybos elektroninėje sistemoje  privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas pagal Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų.

Išlaidos leidybai laikomos tinkamomis finansuoti tik tada, jei projekto rezultatai (pvz., monografijos, studijos ar kiti leidiniai) planuojami išleisti iki projekto pabaigos.

 

Atgal