Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms

Data 2022-07-28

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms.

Tai antrasis Tarybos vykdomo valstybės finansuojamų doktorantūros vietų paskirstymo konkurso būdu etapas.

Paraiškų teikimo pabaiga

2022 m. rugpjūčio 26 d. 24 val.

Galimi pareiškėjai

Doktorantūros teisę turinti mokslo ir studijų institucija – viena ar kartu su doktorantūros teisės neturinčia institucija arba įmone, vykdančia mokslo krypties, kurioje teikiama paraiška, aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus

Doktorantūros tema

Paraišką teikianti institucija gali:

1. Siūlyti savo doktorantūros temą;

2. Pasirinkti doktorantūros temą iš Tarybos pirmininko patvirtintų vykdytinų doktorantūros temų sąrašo. Sąrašas paskelbtas Tarybos svetainėje ir paraiškų teikimo elektroninėje sistemoje. Pasirinkus temą iš sąrašo, ekspertinio vertinimo metu skirta paraiškos įverčių suma bus padidinta 20 procentų.

Paraiškų teikimo sąlygos

1. Paraiška teikiama lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt

2. Kartu su paraiška turi būti pateikti:

2.1. Paraišką teikiančios institucijos raštas dėl doktorantūros vykdymo užtikrinimo.

2.2. Jei paraiška teikiama su doktorantūros teisės neturinčia institucija:

2.2.1. doktorantūros teisės neturinčioje institucijoje dirbančių mokslininkų ir kitų tyrėjų (neįskaitant kandidato į doktoranto vadovus), kurie galėtų dalyvauti vykdant doktorantūrą, sąrašas kartu su kiekvieno iš jų gyvenimo aprašymais (CV) ir mokslo (meno) publikacijų, MTEP darbų nuo 2017 metų sąrašais.

2.3. Jei paraiška teikiama su įmone:

2.3.1. informacija apie įmonės išlaidas į MTEP nuo 2020 metų;

2.3.2. įmonės pagrindinių MTEP darbų nuo 2020 metų sąrašas.

2.4. Doktorantūros teisės neturinčios institucijos ar įmonės sutikimas vykdyti doktorantūrą kartu su doktorantūros teisę turinčia institucija (kai paraišką kartu pateikia doktorantūros teisės neturinti institucija ar įmonė).

3. Asmuo kandidatu į doktoranto vadovus gali būti nurodytas ne daugiau kaip dviejose paraiškose – vienoje kaip kandidatas mokslo doktoranto vadovus, kitoje – kaip kandidatas į meno projekto tiriamosios ar kūrybinės dalies doktoranto vadovus.

Papildoma informacija

Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainėje

Pagal šį kvietimą numatoma paskirstyti 70 doktorantūros vietų, iš kurių: humanitarinių mokslų – 7, socialinių mokslų – 8, meno sričių – 2, gamtos mokslų srities – 18 vietų, medicinos ir sveikatos mokslų – 9, technologijos mokslų – 13, žemės ūkio mokslų – 3. Dar 10 vietos bus skiriamos bet kurios mokslų srities doktorantūrai, kurios metu moksliniai tyrimai bus vykdomi įmonėje.

Doktorantus į konkurso būdu paskirtas doktorantūros vietas priims doktorantūros teisę turinčios institucijos, jų doktorantūros reglamentuose nustatyta tvarka.

Išsamesnę informaciją teikia

dr. Julija Sabataitytė tel. 8 676 18678 e. p. julija.sabataityte@lmt.lt

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–16.45 val.,

pietų pertrauka 12–12.45 val.

 

Atgal