Pradžia EN

Nuolatinis kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslines išvykas į Islandiją, Lichtenšteiną ar Norvegiją

Data 2022-07-01

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas mokslinių išvykų į Islandijos Respubliką, Lichtenšteino Kunigaikštystę ar Norvegijos Karalystę (toliau – valstybė(s) donorė(s)) išlaidoms kompensuoti iš 2014–2021 m. Europos ekonominės erdvės finansinio mechanizmo programos „Moksliniai tyrimai“ dvišalio bendradarbiavimo fondo. Ši iniciatyva numato galimybes Lietuvos ir valstybių donorių tyrėjams ir institucijoms tęsti dvišalį bendradarbiavimą, užsimezgusį teikiant bendras paraiškas Baltijos mokslinių tyrimų programos 2020 m. konkursui (Lietuvos kvietimas teikti paraiškas), ir plėtoti ryšius su naujais partneriais valstybėse donorėse.   

Minimalus kvietimo biudžetas – 50 000 Eur.

Kvietimo pobūdis – nuolatinis kvietimas.

Paraiškų teikimo pabaiga – kai baigsis kvietimui skirtos lėšos, bet ne vėliau kaip 2024 m. kovo 31 d.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti tyrėjas kartu su Lietuvos vykdančiąja institucija, kurie teikė paraišką Baltijos mokslinių tyrimų programos 2020 m. konkursui ir finansavimo negavo.

Remiamos veiklos

Mokslinių išvykų į valstybes donores, įvykusių ar įvyksiančių nuo 2022 m. liepos 1 d. iki 2024 m. birželio 1 d.,  išlaidų kompensavimas.

Bendra mokslinės išvykos trukmė – neilgesnė nei 5 kalendorinės dienos. 

Tyrėjas pas tą patį partnerį gali vykti tik vieną kartą.

Paraiškų teikimas ir atranka

Paraiškos teikiamos Tarybos paraiškų ir ataskaitų teikimo elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt/ (lietuvių kalba). Kartu su paraiška pateikiamas vykdančiosios institucijos raštas bei laisvos formos partnerio valstybėje donorėje sutikimas priimti tyrėją.  

Gautos paraiškos įvertinamos per 10 darbo dienų pasibaigus kiekvienam einamųjų metų kalendoriniam ketvirčiui.

Lėšos mokslinės išvykos išlaidoms kompensuoti skiriamos, jei paraiška atitinka administracinio vertinimo kriterijus. Su pareiškėjais, kurių paraiškos bus pripažintos finansuotinomis, sutartys nesudaromos.

Su kvietimu susiję dokumentai.

Informaciją teikia Aurelija Lygnugarytė, Baltijos mokslinių tyrimų programos programų koordinatorė, tel. 8 670 32435 e. p. aurelija.lygnugaryte@lmt.lt.

Atgal