Pradžia EN

Programos JPIAMR-ACTION 2022 metų paraiškų kvietimas sklaidos projektams

2022-04-12

Paskelbtas tarptautinis Jungtinės programavimo iniciatyvos dėl antimikrobinio atsparumo (JPIAMR) ERA-NET COFUND programos „JPIAMR – Antimicrobial Transmission Interventions“ (JPIAMR-ACTION) paraiškų kvietimas sklaidos projektams (angl. Diagnostics and Surveillance Networks) antimikrobinio atsparumo srityje.

Kvietimo tikslas yra suburti pirmaujančių mokslo ir kitų sričių ekspertų bendradarbiavimo tinklus, kurie pasiūlytų koncepcijas ir idėjas, kaip patobulinti infekcijų diagnostikos ir stebėsenos priemonių, technologijų ir sistemų kūrimą, optimizavimą ir naudojimą. Sklaidos projektų veiklos turėtų orientuotis į identifikavimą problemų ir klausimų, kuriuos reikia spręsti, ir (arba) pasiūlyti galimus sprendimus antimikrobinio atsparumo mažinimui.

Paraiškos teikiamos JPIAMR elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje iki 2022 m. birželio 14 d. 14 val. (Centrinės Europos vasaros laiku).

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas

Kvietime dalyvaujančios šalys:

Airija, Didžioji Britanija, Estija, Ispanija, Italija, Lietuva, Moldova, Nyderlandai, Norvegija, Prancūzija, Švedija.

Numatomas kvietimo biudžetas yra apie 1 mln Eur. Sklaidos projekto trukmė – 12 arba 24 mėn. Vieno projekto veikloms įgyvendinti gali būti skiriama ne daugiau kaip 50 tūkst. Eur.

Kvietimo aprėptis

Šio kvietimo temos: diagnostika ir(ar) stebėsena.

Paraiškos turi būti iš vienos ar kelių žemiau išvardintų sričių (anglų kalba):

 1. Identify actions that will improve the diagnostics and surveillance of AMR (in humans and/or animals and/or agriculture and the environment). 
 2. Identify actions needed to support the development of new tools, technologies and systems for diagnosis and surveillance.  
 3. Identify novel or existing data platforms that can be developed or improved to aid international alignment and support the use of surveillance data and/or diagnostics to improve prescription of narrow-spectrum antimicrobials and support alignment with stewardship programmes. 
 4. Identify or assess user needs for tools, technologies, or systems for diagnostics and/or surveillance in appropriate One Health settings.  
 5. Identify the data collection needed to understand inequality in access to diagnostics and how socio-economic factors contribute to this inequality.  
 6. Extend or continue activities of previously funded JPIAMR networks within Surveillance

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Projekto vadovas (koordinatorius) gali būti tik iš kvietime dalyvaujančios šalies. Paraišką teikia vadovas ir jo atstovaujama institucija, kuri turi atitikti savo šalies finansuojančios organizacijos tinkamo finansavimui kriterijus. Lėšos projekto įgyvendinimui bus pervedamos tik koordinatoriaus institucijai. Kiti projekto partneriai, kurie dalyvauja kaip fiziniai asmenys, gali būti iš bet kurios pasaulio šalies.

Kvietimo reikalavimai:

 • Projekte partnerių turi būti ne mažiau kaip penkiolika (15) (įskaitant koordinatorių) iš mažiausiai dešimties (10) skirtingų šalių. Be to, bent trys (3) iš partnerių turi būti iš trijų (3) skirtingų šalių, kurių finansuojančios organizacijos skiria lėšas šiam kvietimui.
 • Projekto veiklose turi dalyvauti bent trys (3) jaunieji tyrėjai (įgiję daktaro mokslo laipsnį ne vėliau kaip prieš 8 metus arba daugiau, jei turėjo karjeros pertraukų dėl įvairių priežasčių, pavyzdžiui motinystės/tėvystės atostogų, sveikatos problemų ar kt.).
 • Asmuo kaip projekto vadovas (koordinatorius) gali teikti tik vieną paraišką šiam kvietimui.
 • Tas pats asmuo (kaip projekto partneris) gali būti įtrauktas į daugiau kaip vieną šio kvietimo paraišką.

Paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams

Paraiška rengiama vadovaujantis JPIAMR tarptautinio 2022 m. kvietimo sklaidos projektams sąlygomis bei žemiau išvardintomis  Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrųjų taisyklių (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019-04-04 įsakymas Nr. V-176) ir šio Kvietimo specialiųjų sąlygų (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2022-04-07 įsakymas Nr. V-202) nuostatomis.

 • Projekto vadovas (koordinatorius) turi būti mokslininkas.
 • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga.
 • Galimos šios tiesioginių išlaidų rūšys: darbo užmokestis, socialinio draudimo įmokos, kitos įmokos, paslaugos, autoriniai darbai, prekės ir komandiruotės.
 • Projekto vadovo ar vykdytojų darbo apimtis projekte nėra nustatoma.
 • Netiesioginės išlaidos negali viršyti 10 proc. projekto tiesioginių išlaidų darbo užmokesčiui, socialiniam draudimui, paslaugoms, autoriniams darbams.

Papildoma informacija

Išsamesnė informacija apie kvietimą teikti paraiškas, reikalavimai šalių dalyviams yra skelbiami JPIAMR tinklalapyje.

Partnerių paieškos įrankis

Informacinis renginys kvietimui pristatyti vyks š. m. balandžio 25 d. 14 val. (Lietuvos laiku).

Registracija

Informaciją apie programą JPIAMR-ACTION teikia dr. Živilė Ruželė tel. (8 676) 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt .  

Informaciją apie kvietimą teikia dr. Živilė Ruželė ir Laura Kostelnickeinė e. p. jpiamr2022ncs@lmt.lt  

Atgal