Pradžia EN

2022 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti

Data 2022-03-21

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius, skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą, skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams 2022 metais gauti.

Skiriamos lėšos

~250 000 Eur

Paraiškų teikimas

Paraiška teikiama https://junkis.lmt.lt iki 2022 m. balandžio 20 d. 24 val.

Kartu su paraiška teikiami vykdančiosios institucijos raštas ir privalomas paraiškos priedas ,,Išsami renginio programa“

Galimi pareiškėjai

Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, taip pat Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija

Renginių terminai

Pradžia – ne ankstesnė kaip 2022 m. sausio 1 d.

Pabaiga – ne vėlesnė kaip 2022 m. gruodžio 1 d.

Paramos lėšų panaudojimas

Lėšos gali būti panaudotos tik nacionaliniams, regioniniams ar tarptautiniams mokslo renginiams, organizuojamiems Lietuvoje

Renginiui organizuoti panaudotos lėšos turi būti grindžiamos tik 2022 m. išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais dokumentais ir 2022 metais patirtos vykdančios institucijos

Paramos lėšos gali būti panaudotos tik Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos apraše numatytoms išlaidoms apmokėti. Netinkamomis išlaidomis, be išvardytųjų minėtame apraše, laikomos ir išlaidos patalpų, įrangos nuomai ir su šiomis paslaugomis susijusios išlaidos ne renginio metu

Papildoma informacija

Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose nurodyta prašomos paramos suma yra ne mažesnė nei 1 000 Eur

Renginio dalyviais laikomi fiziniai asmenys, dalyvaujantys renginyje (pranešėjai ir klausytojai), neįskaitant aptarnaujančio personalo ir pan.

Bendrieji reikalavimai

Renginiams ir remiamoms išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos apraše ir kituose dokumentuose, skelbiamuose Paramos mokslo renginiams tinklalapyje

Išsamesnę informaciją teikia

Inga Grigaliūnienė tel. 8 676 18660, e. p. inga.grigaliuniene@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

 

Atgal