Pradžia EN

NORDFORSK programos „Tvarus žemės ūkis ir klimato kaita“ kvietimas teikti paraiškas

2022-02-24

Paskelbtas tarptautinis NORDFORSK programos „Tvarus žemės ūkis ir klimato kaita“ kvietimas teikti paraiškas. Bus finansuojami Šiaurės–Baltijos šalių projektai žemės ūkio srityje.

Paraiškos teikiamos NORDFORSK paraiškų teikimo sistemoje iki 2022 m. gegužės 19 d. 13 val. (Centrinės Europos vasaros laiku).

Teikiant tarptautines paraiškas Lietuvos dalyviai Lietuvos mokslo tarybai paraiškų neteikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas

Kvietime dalyvaujančios šalys:

Islandija, Norvegija, Suomija, Švedija (Šiaurės šalys) ir Estija, Lietuva (Baltijos šalys).

Numatomas bendras kvietimo biudžetas ~ 6 500 000 Eur, bendras Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – iki 300 000 Eur. Mokslo projektų trukmė – 36–48 mėn.

Kvietimo aprėptis

Kvietimo temos:

 1. Augalai, pritaikyti būsimoms Šiaurės ir Baltijos šalių sąlygoms
 2. Didesnė vietinė ir regioninė baltymų gamyba maistui ir pašarams
 3. Augalai ir dirvožemis kaip anglies absorbentas
 4. Perėjimas prie klimato atžvilgiu pažangaus ir pelningo vietos ir regioninio žemės ūkio

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Konsorciumui gali vadovauti projekto vykdytojas iš kvietime dalyvaujančios šalies.

Konkurse gali dalyvauti Šiaurės–Baltijos šalių konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 kvietime dalyvaujančių šalių.

Projekto partneriai, kurių šalys nedalyvauja kvietime, gali dalyvauti savo lėšomis.

Paraiškų rengimo nuostatos, taikomos Lietuvos dalyviams

Paraiška rengiama vadovaujantis NORDFORSK paraiškų teikimo taisyklėmis ir Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiomis taisyklėmis (Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019-04-04 įsakymas Nr. V-176).

 • Projekto vadovas turi būti mokslininkas.
 • Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas.
 • Projekte kiekvieno pagrindinio projekto vykdytojo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 20 valandų, padaugintų iš projekto trukmės mėnesiais
 • Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga.
 • Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo gali būti projekto partneriu teikdamas paraišką kartu su MSI. Privačiam juridiniam partneriui finansavimas gali būti skiriamas, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).
 • Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai jie nėra projekto koordinatoriai skiriama ne daugiau kaip 100 tūkst. Eur vienam projektui.
 • Projekto vykdytojui (-jams) iš Lietuvos, kai nors vienas yra projekto koordinatorius skiriama ne daugiau kaip 150 tūkst. Eur vienam projektui.
 • Kartu su paraiška teikiamas ir neatsiejama paraiškos dalimi laikomas privalomas dokumentas – vykdančiosios institucijos raštas.

Papildoma informacija

Išsamesnė informacija apie kvietimą teikti paraiškas, reikalavimai šalių dalyviams yra skelbiami NORDFORSK tinklalapyje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija skelbiama  Lietuvos mokslo tarybos tinklalapyje.

Dėl individualių konsultacijų kviečiame kreiptis į Lietuvos mokslo tarybos Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorę Laurą Kostelnickienę e. p. laura.kostelnickiene@lmt.lt, tel. (+370) 676 17398

Atgal