Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas papildomam finansavimui Lietuvos - Ukrainos bendradarbiavimui mokslo ir technologijų srityse stiprinti

2022-01-27

Tinkami pareiškėjai tik pagal 2021 m. Lietuvos – Ukrainos programos kvietimą 2022-2023 m. finansuojami projektai.

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą papildomam finansavimui Lietuvos - Ukrainos bendradarbiavimui mokslo ir technologijų srityse stiprinti. Paraiškos priimamos iki 2022 m. vasario 21 d. 24 val.

Galimi pareiškėjai

Paraišką teikia tik pagal 2021 m. Lietuvos – Ukrainos programos kvietimą 2022-2023 m. finansuojamų projektų Lietuvoje vadovai kartu su vykdančiąja institucija.

Remiamos projektų veiklos

Taryba finansuoja projekto vykdytojų iš Lietuvos išlaidas reikalingas moksliniams tyrimams vykdyti.

Paraiškų teikimo tvarka

Tinkami Lietuvos pareiškėjai paraiškas teikia Tarybai. Paraiška Tarybai teikiama lietuvių kalba, užpildant formą paraiškų teikimo elektroninėje sistemoje. Kartu su paraiška teikiamas ir neatsiejama paraiškos dalimi laikomas papildomas privalomas dokumentas – vykdančiosios institucijos raštas.

Lietuvos dalyvių paraiškų rengimas ir vertinimas

  1. Finansuojamos tyrimų veiklos turi baigtis ne vėliau kaip 2023 m. gruodžio 31 d.
  2. Lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams.
  3. Finansuojamos išlaidos:

3.1. Lietuvos vykdytojų darbo užmokestis, socialinio draudimo ir kitos įmokos.

3.2. Prekių ir paslaugų išlaidos tyrimams, išlaidos tyrimų įrangai įsigyti.

3.3. Netiesioginės išlaidos (negali viršyti 10 proc. visų projekto išlaidų).

3.4 Netinkamos išlaidos komandiruotėms ir autoriniams darbams.

3.5  Projekto biudžetas ne didesnis nei 80 tūkst. eurų.

  1. Paraiškos bus renkamos ir vertinamos remiantis Tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosios taisyklėmis bei Pirmininko įsakymu patvirtintais specialiaisiais Kvietimo reikalavimais.

Papildoma informacija

Informaciją teikia Mokslo fondo Tarptautinių programų skyriaus vyriausiasis specialistas Saulius Marcinkonis tel. (8 676) 17 256, e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt.  

Atgal