Pradžia EN

XI kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2022–2025 m. įgyvendinti

Data 2021-06-30

Lietuvos mokslo taryba skelbia XI kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių laisvųjų mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti.

Kvietimo lėšos

~7,5 mln. Eur

Paraiškų teikimo pabaiga

2021 m. rugsėjo 15 d. 24 val.

Projekto terminai

pradžia

2022-04-01–2022-07-01

trukmė

ne ilgesnė nei 36 mėn.

Projekto biudžetas

ne didesnis nei 150 tūkst. Eur

lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams

Kvietimo konkursai

I. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų.
KONKURSO NUOSTATOS

II. Humanitarinių ir socialinių mokslų sričių projektai, vadovaujami ir vykdomi jaunųjų mokslininkų.
KONKURSO NUOSTATOS

III. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami patyrusių mokslininkų.
KONKURSO NUOSTATOS

IV. Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių projektai, vadovaujami ir vykdomi jaunųjų mokslininkų.
KONKURSO NUOSTATOS

Galimi pareiškėjai

(bendros nuostatos visiems konkursams)

paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija

asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas

asmuo vienu metu gali vykdyti ne daugiau kaip du nacionalinių mokslo programų, konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas

vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, ar valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga

Paraiškų vertinimo tvarka

  1. Administracinės patikros metu, siekiant nustatyti, ar vadovai atitinka patyrusiam mokslininkui taikomus reikalavimus, bus pasitelkti ekspertai.
  2. Administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos teikiamos ekspertiniam vertinimui, kuris atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.
  3. Humanitarinių ir socialinių bei Gamtos, technologijos, medicinos ir sveikatos bei žemės ūkio mokslų sričių konkursų paraiškos bus vertinamos atskirai. Atsižvelgiant į gautų paraiškų skaičių, ekspertiniam vertinimui atlikti gali būti sudarytos kelios paraiškų grupės.
  4. Paraiškas pagal paraiškų grupes vertins Lietuvos ir (ar) užsienio ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.

Papildoma informacija

  1. Projekto tarpinė mokslinė ataskaita nebus teikiama.
  2. Išlaidos paskelbti (išleisti) mokslo publikacijas (straipsnius, knygas ir kitus leidinius) gali būti planuojamos ir laikomos tinkamomis finansuoti tik tada, jei įsipareigojama (paraiškoje numatoma), kad publikacijos bus priimtos spausdinti ar išspausdintos iki projekto įgyvendinimo pabaigos.

Bendrosios kvietimo nuostatos anglų kalba

Atgal