Pradžia EN

2020 m. programos „Biodiversa“ paraiškų konkursas

Paskelbtas  biologinės įvairovės mokslinius tyrimus koordinuoti ir finansuoti skirtos programos „Biodiversa“ kvietimas teikti paraiškas. Tema – „Sunykusių ekosistemų ir jų biologinės įvairovės atstatymas ir išsaugojimas“. Šis paraiškų konkursas rengiamas kartu su Jungtine programavimo iniciatyva „Vandens iššūkiai besikeičiančiame pasaulyje“ (JPI Water).

Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2020 m. gruodžio 7 d., išsamiosios – iki 2021 m. kovo 15 d. Šiame kvietimo etape papildomos informacijos Lietuvos mokslo tarybai pateikti nereikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas

Kvietime dalyvauja 27 šalys: Airija, Austrija, Belgija, Brazilija (ne visos valstijos), Bulgarija, Čekija, Danija, Estijos, Ispanija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Marokas, Moldova, Norvegija, Olandija, Pietų Afrika, Portugalija, Prancūzija, Rumunija, Slovakija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Taivanas, Tunisas, ir Vokietija. Kvietimo biudžetas yra 20 mln. eurų, Lietuvos dalyviams skiriama 100 tūkst. eurų.

Kvietimo aprėptis

Kvietimo tema – „Sunykusių ekosistemų ir jų biologinės įvairovės atstatymas ir išsaugojimas“ išskiria šiuos prioritetus:

  • biologinių ir biofizinių procesų užtikrinančių ekosistemų atstatymą ir išsaugojimą ir jų sąveikos tyrimai;
  • ekosistemų atstatymo ir išsaugojimo tikslų ir naudos kompromisų bei sinergijų politikų įvertinimas;
  • žinių, skirtų atstatymo ir išsaugojimo priemonių ir veiksmų efektyvumui didinti ir naudojimo praplėtimui, kūrimas.

Konkursas skiria didesnį dėmesį vandens ekosistemoms, tačiau tinkamos ir kitos (sausumos, miškų) ekosistemų tematikos.

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Tarptautinį mokslinių tyrimų projektą gali vykdyti tarptautinis konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3 institucijos iš 3 skirtingų kvietime dalyvaujančių valstybių (dvi iš jų – būtinai ES valstybės narės arba asocijuotos šalys). Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija – Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiškų priėmimas ir vertinimas vyksta dviem etapais. Pirmajame etape pareiškėjai teikia trumpąsias paraiškas, o atrinktas paraiškas prašoma papildyti antrajame etape pateikiant išsamiąsias.

Trumposios paraiškos priimamos programos elektroninėje sistemoje iki 2020 m. gruodžio 7 d. 16 val. centrinės Europos (Briuselio) laiku. Elektroninės paraiškų teikimo sistemos nuoroda bus paskelbta netrukus.

Išsamiųjų paraiškų pateikimas numatytas iki 2021 m. kovo 15 d.

Paraiškų rengimo nuostatos

Lietuvoje informaciją apie programą teikia vyriausiasis specialistas Viktoras Mongirdas tel. 8 676 19613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt.

Atgal