Pradžia EN

II kvietimas teikti paraiškas projektams 2021–2022 m. įgyvendinti pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“

Data 2020-09-17

Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2021-2022 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“ (toliau – Programa). Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 19 d. 24:00.

Konkursų apimtys

Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal abu Programos uždavinius ir juose numatytas vieną ar kelias priemones

Vyks atskiri konkursai pagal Programos uždavinius:

 • I konkursui teikiamos paraiškos projektams įgyvendinti pagal pirmą Programos uždavinį, vieną ar kelias to uždavinio priemones;
 • II konkursui teikiamos paraiškos projektams įgyvendinti pagal antrą Programos uždavinį, vieną ar kelias to uždavinio priemones.

Kvietimo lėšos

2,2 mln. Eur, iš jų:

 • 2021 metais - 0,9 mln. Eur
 • 2022 metais - 1,3 mln. Eur

Paraiškų teikimas

Paraiška teikiama lietuvių kalba

Paraiška teikiama https://junkis.lmt.lt iki 2020 m. spalio 19 d. 24:00

Kartu su paraiška turi būti pateikti:

 • vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
 • projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais.

Projekto terminai

Projekto pradžia numatoma 2021-03-01 – 2021-04-01

Projekto pabaiga ne vėlesnė kaip 2022-12-31 (negalima sausio–vasario mėn.)

Projekto biudžetas

Ne didesnis kaip 100 tūkst. Eur

Lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams

Ilgalaikio turto išlaidas galima planuoti tik programinės įrangos ar prieigos prie duomenų bazių licencijoms įsigyti

Galimi pareiškėjai

Paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija, kuri yra Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą

Projekto vadovas turi būti mokslininkas

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas

Teikdamas paraišką asmuo turi atsižvelgti į tai, kad nuo paraiškoje nurodytos projekto įgyvendinimo pradžios iki projekto įgyvendinimo pabaigos jis gali būti ne daugiau kaip dviejų Tarybos finansuojamų projektų pagrindinis vykdytojas ir vieno iš jų vadovas. Tai apima toliau nurodytas Tarybos remiamos veiklos kryptis:

 • konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos (PTP) projektas;
 • mokslininkų grupių projektas (MIP);
 • nacionalinės mokslo programos (NMP) projektas;
 • Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos (LIP) mokslo projektas.

Projekto vykdytojai

Projektų vykdytojų (įskaitant projekto vadovą) turi būti ne mažiau kaip du

Rekomenduojama, kad į projekto vykdytojų sudėtį kaip pagrindiniai vykdytojai būtų įtraukti:

 • užsienio institucijose dirbantys tyrėjai;
 • doktorantai.

Tyrėjai, dirbantys užsienyje, projektų vykdytojais turėtų būti numatomi tik tais atvejais, jeigu jie gali vykdyti projektą nuotoliniu būdu

Paraiškų vertinimas

 

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos, ekspertinis paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu

Paraiškas vertins ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis

Bendrieji reikalavimai

Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose Programos tinklalapyje.

Papildoma informacija

Jei numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašydami projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas pagal Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų

Projekto tarpinė mokslinė ataskaita nebus teikiama

Išsamesnę informaciją teikia

Vyriausioji specialistė Vilija Rubinaitė, tel. +370 676 16657, el. p. vilija.rubinaite@lmt.lt

 

Atgal