Pradžia EN

II kvietimas teikti paraiškas konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektams 2021–2022 m. įgyvendinti

Data 2020-06-29

Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2021–2022 m. pagal konkursinę prioritetinių mokslinių tyrimų programą „Gerovės visuomenė“.

Kvietimo apimtis

Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal abu Programos uždavinius, išskyrus Programos 23.1 papunktyje nurodytą priemonę. Paraišką galima teikti numatant, kad projektas bus įgyvendinamas pagal vieną iš uždavinių ir ne daugiau kaip pagal dvi to uždavinio priemones.

Kvietimo lėšos

~0,7 mln. Eur

Paraiškų teikimas

https://junkis.lmt.lt iki 2020 m. rugsėjo 30 d. 24 val.

Paraiška teikiama lietuvių kalba

Kartu su paraiška turi būti pateikti:

  • vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
  • projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais

Projekto pradžia

2021-02-01–2021-04-01

Projekto pabaiga

Iki 2022-12-31 (negalima sausio–vasario mėn.)

Projekto biudžetas

Ne didesnis nei 100 tūkst. Eur. Lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams (2021 m. turi būti planuojama ~60 proc., 2022 m. – ~40 proc. projekto biudžeto)

Galimi pareiškėjai

Paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija, kuri yra Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą

Projekto vadovas turi būti mokslininkas

Asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas

Asmuo vienu metu gali būti ne daugiau kaip dviejų projektų pagrindinis vykdytojas ir vienam iš šių projektų vadovauti, jei tai yra:

  • konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos (PTP) projektas
  • mokslininkų grupių projektas
  • nacionalinės mokslo programos (NMP) projektas
  • Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo projektas

Paraiškų vertinimas

Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos, ekspertinis paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu

Paraiškas vertins ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis

Bendrieji reikalavimai

Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose Programos tinklalapyje

Papildoma informacija

Jei numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašydami projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje https://junkis.lmt.lt privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas pagal Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų.

 

Programos projektų vykdytojai kartu su projekto baigiamąja ataskaita turės pateikti rekomendacijas dėl programoje numatytos strategiškai svarbios problemos sprendimo galimybių. Šios rekomendacijos bus skelbiamos viešai. Rekomendacijos turi būti skirtos konkrečiam projekto tematiką atitinkančiam adresatui. Prieš pateikiant projekto baigiamąją ataskaitą rekomendacijos privalės būti pristatytos visuomenei, pateiktos valstybės valdymo institucijoms ir patvirtintos oficialiais šių institucijų atsiliepimais.

Išsamesnę informaciją teikia

Vyriausioji specialistė Raimonda Rainytė, tel. 8 676 17926,

e. p. raimonda.rainyte@lmt.lt

 

Atgal