Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti

Data 2020-05-20

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba), įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Doktorantūros studijų plėtra“ (toliau – Projektas), skelbia kvietimą teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti.

Tai  antrasis Tarybos vykdomo doktorantūros vietų paskirstymo konkurso etapas. Konkurso būdu atrinktos doktorantūros vietos bus finansuojamos Projekto lėšomis.

2020 m. numatoma finansuoti 50 doktorantūros vietų, iš kurių gamtos mokslų srities – 12 vietų, technologijos – 11, medicinos ir sveikatos mokslų – 6, žemės ūkio mokslų – 3, humanitarinių mokslų – 6, socialinių mokslų – 6, meno sričių – 1. Dar 5 vietos bus skiriamos bet kurios mokslų srities doktorantūrai, kurios metu moksliniai tyrimai bus vykdomi įmonėje.

Galimi pareiškėjai

  • Doktorantūros teisę turinti mokslo ir studijų institucija (toliau – Institucija);
  • Doktorantūros teisės neturinti Institucija kartu su doktorantūros teisę turinčia Institucija;
  • Įmonė, vykdanti mokslo krypties, kurioje teikiama paraiška, aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus (toliau­ – Įmonė), kartu su doktorantūros teisę turinčia Institucija.

Paraiškos teikiamos

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant jos aprašo formą elektro­ninėje sistemoje https://kondok.lmt.lt iki 2020 m. birželio 5 d. 24 val.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraišką pateikusi Institucija ar Įmonė iki birželio 10 d. 15 val. Tarybai turi pateikti Institucijos ar Įmonės vadovo, arba jo įgalioto asmens pasirašytą prašymą dalyvauti konkurse, kuriame turi būti nurodyta konkursui pateikta paraiška (ar paraiškos). Paraiška bus laikoma pateikta tik tada, jeigu ji bus įtraukta į prašyme išvardintų paraiškų sąrašą.

Prie elektroninės paraiškų teikimo sistemos prisijungiama Tarybos suteiktais prisijungimo duomenimis. Jie bus išsiųsti Institucijų padalinių, atsakingų už doktorantūros administravimą, vadovams arba kontaktiniams asmenims, kurie nurodyti Įmonių teikiamose paraiškose.

Informacija dėl finansavimo

Projekto veiklos turi būti baigtos iki 2023 m. rugsėjo mėnesio, o Projekto lėšomis bus galima finansuoti tik pirmuosius trejus 2020 m. pradėtų doktorantūrų metus. Ketvirtųjų doktorantūros metų doktorantūros studijos ir doktorantų stipendijos turės būti finansuojamos Institucijos, į kurią bus priimtas doktorantas, lėšomis. Dėl to  teikiant paraišką prašome įsitikinti, ar Institucija, kurioje bus vykdoma doktorantūra, prisiims įsipareigojimą finansuoti ketvirtuosius doktorantūros metus.

Institucijų, kurios yra informavusios Tarybą apie savo įsipareigojimus finansuoti ketvirtųjų metų doktorantūras savo lėšomis, sąrašas.

Papildoma informacija

Paraiškoje Institucija ar Įmonė gali siūlyti savo doktorantūros temą arba temą pasirinkti iš Tarybos atrinktų doktorantūros temų sąrašo (toliau – Sąrašas). Sąrašas paskelbtas Tarybos svetainėje ir paraiškų teikimo elektroninėje sistemoje. Pasirinkus temą iš Sąrašo, paraiškos įverčių suma bus padidinama 20 procentų.

Paraiškoje kandidatu į doktoranto vadovus nurodytas mokslininkas (menininkas) turi dirbti Lietuvoje registruotoje Institucijoje ar Įmonėje.

Tas pats asmuo kandidatu į doktoranto vadovus gali būti nurodytas ne daugiau kaip dviejose paraiškose – kandidatu į mokslo  doktoranto vadovus ir meno doktoranto vadovus.

Doktorantus į konkurse laimėtas doktorantūros vietas priims Institucijos, turinčios mokslo ar meno doktorantūros teisę, jų doktorantūros reglamentuose nustatyta tvarka.

Konkurso rezultatus Tarybos svetainėje numatome paskelbti liepos pradžioje.

Išsamesnė informacija apie konkurso sąlygas yra nurodyta konkursinės doktorantūros tinklalapyje skelbiamuose dokumentuose.

Išsamesnę informaciją teikia

Rūta Balevičienė tel. (8 676) 16618, e. p. ruta.baleviciene@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 9–15 val.;

 

Atgal