Pradžia EN

2020 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti

Data 2020-02-14

Paramos mokslo renginiams skyrimo tikslas – skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius, skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą.

Skiriamos lėšos

~200 000 Eur

Paraiškų teikimas

Paraiška teikiama https://junkis.lmt.lt iki 2020 m. kovo 16 d. 24 val.

Kartu su paraiška teikiami vykdančiosios institucijos raštas ir privalomas paraiškos priedas ,,Išsami renginio programa“

Svarstomos tik tos paraiškos, kuriose nurodyta prašomos paramos suma yra ne mažesnė nei 1 000 Eur

Galimi pareiškėjai

Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, taip pat Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija

Renginių terminai

Pradžia – ne ankstesnė kaip 2020 m. vasario 14 d.

Pabaiga – ne vėlesnė kaip 2020 m. gruodžio 10 d.

Paramos lėšų panaudojimas

Lėšos gali būti panaudotos tik nacionaliniams, regioniniams ar tarptautiniams mokslo renginiams, organizuojamiems Lietuvoje

Renginiui organizuoti panaudotos lėšos turi būti grindžiamos tik 2020 m. išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais dokumentais ir 2020 metais patirtos vykdančios institucijos

Paramos lėšos gali būti panaudotos tik Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos apraše numatytoms išlaidoms apmokėti

Bendrieji reikalavimai

Renginiams ir remiamoms išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Paramos mokslo renginiams skyrimo tvarkos apraše ir kituose dokumentuose, skelbiamuose Paramos mokslo renginiams tinklalapyje

Išsamesnę informaciją teikia

Inga Grigaliūnienė tel. 8 676 18660, e. p. inga.grigaliuniene@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8.00–17.00 val., V 8.00–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

 

Atgal