Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2020 metų I pusmetį gauti

2019-10-15

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai 2020 metų I pusmečio išvykoms gauti.

Paraiškos teikiamos

https://junkis.lmt.lt iki 2019 m. lapkričio 15 d. 24 val.

Akademinės išvykos laikotarpis ir trukmė

Pradžia – ne ankstesnė kaip 2020 m. sausio 1 d.

Pabaiga – ne vėlesnė kaip iki 2020 m. birželio 30 d.

Trukmė – ne ilgiau kaip 30 dienų, įskaitant išvykimą ir parvykimą

Išvyka turi baigtis ne vėliau nei numatyta doktorantūros pabaiga

Paramos dydis

Iki 1 140 Eur

Galimi pareiškėjai

Mokslo sričių nuolatinių ir ištęstinių studijų doktorantai, vykdantys mokslinius tyrimus ir turintys doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų rengiamos disertacijos tematika

Meno sričių nuolatinių ir ištęstinių studijų doktorantai, vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius ir turintys doktorantūros metu kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių rengiamo meno projekto tematika

Paraiškų konkurso sąlygos

Kartu su paraiška turi būti pateikta doktoranto studijų institucijos rekomendacija skirti paramą akademinei išvykai

Paraiškoje galima būti prašoma paramos tik vienai mokslinei išvykai

Doktorantai, gavę paramą akademinei išvykai 2018 ir (ar) 2019 metais, į teikiamą paraišką paramai 2020 metų I pusmečio akademinei išvykai gali įtraukti tik tuos paskelbtus (priimtus spausdinti) mokslinius darbus, paskelbtus (priimtus spausdinti) meno tyrimus ar viešai pristatytus meno kūrinius bei kitus darbus, kurie nebuvo pateikti 2018 ir (ar) 2019 metais teiktoje paraiškoje, pagal kurią buvo skirta parama

Doktoranto studijos neturi baigtis 2020 metų I ketvirtį

Apmokamos tik tos akademinės išvykos išlaidos, kurios yra pagrįstos 2020 metais išrašytais ir (ar) apmokėtais dokumentais

Paraiškoms ir jas teikiantiems doktorantams keliami reikalavimai yra nurodyti paramos tinklalapyje skelbiamuose dokumentuose

Išsamesnę informaciją teikia

dr. Gražina Adamonytė tel. 8 676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8:30–17:30 val., V 8:30–16.15 val., pietų pertrauka 12–13 val.

 

Atgal