Pradžia EN

I kvietimas teikti paraiškas konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektams 2020–2021 m. įgyvendinti

Data 2019-06-27

Lietuvos mokslo taryba skelbia I kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2020–2021 m. pagal konkursinę prioritetinių mokslinių tyrimų programą „Gerovės visuomenė“.

Kvietimo lėšos

~0,9 mln. Eur

Paraiškų teikimo pabaiga

2019 m. rugsėjo 30 d. 24 val.

Projekto terminai

pradžia

2020-02-03–2020-04-01

pabaiga

iki 2021-12-31

(negalima sausio–vasario mėn.)

Projekto biudžetas

ne didesnis nei 110 tūkst. Eur

lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams

Kvietimo aprėptis

 1. Kvietimas skirtas teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal abu Programos uždavinius.
 2. Paraišką galima teikti numatant, kad projektas bus įgyvendinamas pagal vieną iš uždavinių, pagal vieną ar kelias to uždavinio priemones.

Galimi pareiškėjai

 1. Paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija:
  • projekto vadovas turi būti mokslininkas;
  • asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas;
  • asmuo vienu metu gali vykdyti ne daugiau kaip du nacionalinių mokslo programų, konkursinių prioritetinių mokslinių tyrimų programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas.
  • vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Paraiškų teikimo tvarka

 1. Paraiška teikiama lietuvių kalba.
 2. Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška turi būti pateikti:
  • vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
  • projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais;
  • jei paraiška teikiama kartu su partneriais – jų sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas projekto partnerio vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimas gali būti pasirašytas ir padalinio vadovo).

Paraiškų vertinimo tvarka

 1. Ekspertiniam vertinimui teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos, ekspertinis paraiškų vertinimas atliekamas vadovaujantis Projektų ir jų ataskaitų ekspertinio vertinimo tvarkos aprašu.
 2. Paraiškas vertins ekspertų komisijos, sudarytos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos ekspertų ir jų veiklos bendrosiomis taisyklėmis.

Bendrieji reikalavimai projektams

 1. Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose Programos tinklalapyje.

Papildoma informacija

 1. Jei numatoma, kad projekto įgyvendinimo metu bus kaupiami duomenys, paskelbus kvietimo rezultatus, į finansuojamų projektų sąrašą įtrauktų projektų vadovai, prieš pasirašant projekto finansavimo sutartį, elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt privalės pateikti duomenų valdymo plano esmines nuostatas pagal Tarybos svetainėje pateiktas Rekomendacijas dėl mokslo ir sklaidos projektų duomenų valdymo plano (DVP) metmenų.
 2. Programos projektų vykdytojai kartu su projekto baigiamąja ataskaita turės pateikti rekomendacijas dėl programoje numatytos strategiškai svarbios problemos sprendimo galimybių. Šios rekomendacijos bus skelbiamos viešai. Prieš pateikiant projekto baigiamąją ataskaitą rekomendacijos privalės būti pristatytos visuomenei, pateiktos valstybės valdymo institucijoms ir patvirtintos oficialiais šių institucijų atsiliepimais.

Išsamesnę informaciją teikia

Raimonda Rainytė, tel. 8 676 17926, e. p. raimonda.rainyte@lmt.lt

Atgal