Pradžia EN

VI kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programą

Data 2019-01-22

Lietuvos mokslo taryba skelbia VI kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programą.

Konkurso apimtis

Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos 1 uždavinio priemonės

Kvietimo lėšos

~2,5 mln. Eur

Paraiškų teikimo pabaiga

2019 m. vasario 21 d. 24 val.

Projekto terminai

pradžia

2019-05-01 – 2019-07-01

pabaiga

iki 2022-04-30

(negalimà sausio – vasario mėn.)

Projekto biudžetas

Lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams

Galimi pareiškėjai

 1. Paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija:
  • projekto vadovas turi būti mokslininkas;
  • asmuo gali teikti tik vieną šio kvietimo paraišką kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas;
  • asmuo gali vienu metu vykdyti ne daugiau nei tris nacionalinių mokslo programų, Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programos mokslo bei mokslininkų grupių projektus kaip pagrindinis projekto vykdytojas ir būti tik vieno iš jų vadovas;
  • vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą ar mokslo (-ų) akademija, paminėta Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme.

Paraiškų teikimo tvarka

 1. Paraiška teikiama pildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška turi būti pateikti:
  • vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
  • projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais;
  • jei paraiška teikiama kartu su partneriu (-iais) (t. y. viešu arba privačiu juridiniu asmeniu) – sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas institucijos blanke ir pasirašytas projekto partnerio vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimas gali būti pasirašytas ir padalinio vadovo).

Bendrieji reikalavimai projektams

 1. Projektams, jų vykdytojams, partneriams ir išlaidoms taikomi bendrieji reikalavimai yra nurodyti Lietuvos mokslo tarybos mokslo ir sklaidos projektų konkursinio finansavimo bendrosiose taisyklėse bei kituose dokumentuose, skelbiamuose Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programos tinklalapyje.

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Jolita Klimavičiūtė, tel. 8 676 17699, e. p. jolita.klimaviciute@lmt.lt arba vyriausioji specialistė Vilija Rubinaitė, tel. 8 676 16657, e. p. vilija.rubinaite@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal