Pradžia EN

QuantERA 2019 metų paraiškų kvietimas

2018-11-26

Paskelbtas tarptautinės programos QuantERA kvietimas teikti paraiškas. Trumposios ir išsamiosios paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 18 d. 17:00 val. CET, paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.

Šiame kvietimo etape papildomos informacijos Lietuvos mokslo tarybai pateikti nereikia.

Kvietime dalyvaujančios šalys ir kvietimo biudžetas

Kvietime dalyvauja finansuojančios organizacijos iš 25 šalių: Austrijos, Belgijos, Bulgarijos, Kroatijos, Čekijos, Danijos, Graikijos, Italijos, Ispanijos, Izraelio, Latvijos, Lenkijos, Lietuvos, Norvegijos, Portugalijos, Prancūzijos, Rumunijos, Slovakijos, Slovėnijos, Švedijos, Šveicarijos, Turkijos, Vengrijos, Vokietijos ir Jungtinės Karalystės.

Numatomas kvietimo biudžetas – 20 mln. Eur, Lietuvos indėlis į kvietimo biudžetą – 100 000 Eur.

Kvietimo aprėptis

Kvietimo teminės sritys:

  1. Kvantinė komunikacija (angl. Quantum communication);
  2. Kvantinės simuliacijos (angl. Quantum simulation);
  3. Kvantiniai skaičiavimai (angl. Quantum computation);
  4. Kvantinė informatika (angl. Quantum information sciences);
  5. Kvantinė metrologija, kvantiniai matavimai ir vaizdinimas (angl. Quantum metrology, sensing and imaging).

Galimi pareiškėjai ir partneriai

Konkurse gali dalyvauti tarptautiniai konsorciumai, sudaryti iš ne mažiau kaip 3 dalyvių, prašančių finansavimo, iš ne mažiau kaip 3 kvietime dalyvaujančių šalių. Standartinis konsorciumo dydis  yra 3 – 6 dalyviai. Vienai valstybei negali tekti daugiau kaip 60% projekto vykdymui prašomo finansavimo, vienam projekto partneriui negali tekti daugiau kaip 40% projekto vykdymui prašomo finansavimo.

Lietuvos mokslo taryba finansuoja tarptautinio programos QuantERA projekto dalį (projektą), kurią įgyvendina projekto vykdytojai (-as) kartu vykdančiąja (-iosiomis) institucija (-omis) ir, jei tai būtina projektui vykdyti, projekto partneriu (-iais) iš Lietuvos. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto partneris turi būti Lietuvos Respublikoje registruotas privatus juridinis asmuo, kuriam Lietuvos mokslo taryba gali skirti finansavimą, vadovaujantis 2013 m gruodžio 18 d. Komisijos reglamentu (ES) Nr. 1407/2013 dėl sutarties 107 ir 108 straipsnių taikymo de minimis pagalbai (OL 2013 L 352).

Paraiškų rengimo nuostatos

Papildoma informacija

Išsamesnė informacija apie kvietimą, reikalavimai šalių dalyviams ir kvietimo dokumentai yra skelbiami programos QuantERA interneto svetainėje. Dalyviams iš Lietuvos aktuali informacija skelbiama Lietuvos mokslo tarybos svetainės QuantERA programos tinklalapyje.

Lietuvoje informaciją apie Programą teikia dr. Saulius Marcinkonis tel. (8 676) 17256, e. p. saulius.marcinkonis@lmt.lt (Gedimino pr. 3, kab. 151)

Atgal