Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus 2019 metais gauti

Data 2018-10-15

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai dirbančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus.

Paraiškų teikimo pabaiga

2018 m. gruodžio 17 d. 24 val.

Paramos dydis

Bus nustatytas atsižvelgiant į konkursui pateiktų paraiškų skaičių ir paramai už akademinius pasiekimus bei paramai akademinėms išvykoms skirtą lėšų sumą.

Galimi pareiškėjai

  1. Visų mokslo sričių nuolatinių ir ištęstinių studijų doktorantai, vykdantys mokslinius tyrimus ir turintys iki doktorantūros ar doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų.
  2. Meno srities nuolatinių ir ištęstinių studijų doktorantai, vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius ir turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių.
  3. Doktorantų studijos turi būti apmokamos Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis (įskaitant ES paramos fondų lėšas) arba jiems turi būti mokama studijų stipendija studijoms nuolatinės studijų formos doktorantūroje.

Paraiškų teikimo tvarka

  1. Paraiška teikiama užpildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt.
  2. Kartu su paraiška turi būti pateikta doktoranto institucijos rekomendacija skirti paramą už akademinius pasiekimus.

Sąlygos paraiškų teikimui

  1. Doktoranto studijos neturi baigtis pirmąjį 2019 metų ketvirtį.
  2. Doktorantai, 2018 metais gavę paramą už akademinius pasiekimus, į paraišką paramai už akademinius pasiekimus gauti 2019 metais gali įtraukti tik tuos paskelbtus (priimtus spausdinti) mokslinius darbus ar meno kūrinius ir paskelbtus (priimtus spausdinti) tyrimus, kurie nebuvo pateikti 2018 metais teiktoje paraiškoje, pagal kurią buvo skirta parama.

Kiti paraiškoms ir paraišką teikiantiems doktorantams keliami reikalavimai yra nurodyti kituose dokumentuose, skelbiamuose Paramos tinklalapyje.

Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Gražina Adamonytė tel. 8676 18580, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt.

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal