Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas paramai 2019 metų mokslo renginiams gauti

Data 2018-10-03

Paramos mokslo renginiams skyrimo tikslas – skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius, skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą.

Paraiškos teikiamos lietuvių kalba, užpildant formą elektroninėje sistemoje, iki 2018 m. lapkričio 2 d. 24 val.

Kvietimo lėšos

~ 200 tūkst. Eur

Galimi renginių terminai

pradžia ne ankstesnė nei 2019-01-02

pabaiga ne vėlesnė nei 2019-12-10

Projekto biudžeto planavimo nuostatos

prašomos paramos suma turi būti ne mažesnė nei 1000 Eur

išlaidos renginiui organizuoti turi būti pagrįstos 2019 metais išrašytais ir (ar) apmokėtais finansiniais dokumentais ir patirtos vykdančiosios institucijos

Galimi pareiškėjai

Lietuvos mokslo ir studijų institucijos, įtrauktos į Švietimo ir mokslo institucijų registrą

Privalomi papildomi paraiškos dokumentai

vykdančiosios institucijos raštas

išsami renginio programa

Kiti su konkursu susiję dokumentai skelbiami paramos mokslo renginiams tinklalapyje.

Išsamesnę informaciją teikia Inga Grigaliūnienė, tel. (8 676) 18660, el. p. inga.grigaliuniene@lmt.lt, Gedimino pr. 3, Vilnius, 111 kab.

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal