Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Data 2018-09-21

Lietuvos mokslo taryba skelbia V kvietimą teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Prieš teikiant paraišką rekomenduojame susipažinti su projektų finansavimo bendrosiomis taisyklėmis, kitais dokumentais ir Programos Vykdymo grupės informaciniu pranešimu, skelbiamais Programos tinklalapyje.

Kvietimo lėšos

apie 700 tūkst. eurų

Paraiškų teikimo pabaiga

2018-10-22 24:00

Konkursai*

I. Vertimai, renginiai, mokslo populiarinimas

projektų pradžia

pabaiga nevėlesnė nei

2019-02-01 – 2019-04-01

2019-12-31

II. Mokslinių tyrimų rezultatų publikavimas (paraiškoje pateikiamas parengto kūrinio turinys ir ne mažiau kaip 2 autorinių lankų apimties tekstas)

projektų pradžia

pabaiga nevėlesnė nei

2019-02-01 – 2019-04-01

2019-12-31

III. Periodinių žurnalų leidyba (paraiškoje pateikiami pastarųjų dvejų metų žurnalo numerių (tomų) turinio puslapiai arba internetinės nuorodos į juos)

projektų pradžia

pabaiga nevėlesnė nei

2019-02-01 – 2019-04-01

2021-12-31

Projekto biudžeto planavimo nuostatos

lėšos turi būti planuojamos visam projekto laikotarpiui ir kiekvieniems kalendoriniams metams

projekto pabaiga negali būti suplanuota sausio ir vasario mėnesiais

vadovo darbo apimtis turi būti ne mažesnė kaip 5 valandos, padaugintos iš projekto trukmės mėnesiais

* Konkursai yra vykdomi pagal visas 2 ir 3 Programos uždavinių priemones.

Galimi pareiškėjai

Paraišką teikia projekto vadovas kartu su vykdančiąja institucija (ir projekto partneriu (-iais), jei tai būtina projektui vykdyti). Asmuo, kaip projekto vadovas ar kitas pagrindinis projekto vykdytojas, pagal šį kvietimą iš viso gali teikti dvi paraiškas: vieną – I ar II konkursui, ir antrą – III konkursui.

  1. Projekto vadovas turi būti mokslininkas;
  2. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri yra įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatyme paminėta mokslo (-ų) akademija, nacionalinė ar valstybinės reikšmės biblioteka, valstybės archyvas ar nacionalinis muziejus;
  3. Projekto partneriu gali būti bet koks viešas arba privatus juridinis asmuo.

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama lietuvių kalba užpildant formą elektroninėje sistemoje http://junkis.lmt.lt. Kartu su paraiška teikiami neatsiejama paraiškos dalimi laikomi:

  1. Vykdančiosios institucijos raštas dėl projekto vykdymo užtikrinimo;
  2. Projekto vadovo ir kitų pagrindinių projekto vykdytojų gyvenimo aprašymai su publikacijų sąrašais;
  3. Jei paraiška teikiama kartu su partneriais – projekto partnerio sutikimas kartu vykdyti teikiamą projektą, jei jis būtų finansuojamas (parašytas firminiame institucijos blanke ir pasirašytas institucijos vadovo; jei projekto partneris yra užsienio institucija, sutikimą gali pasirašyti ir padalinio vadovas).

Išsamesnę informaciją dėl sklaidos projektų teikia vyriausioji specialistė Vilija Rubinaitė, tel. 8 676 16657, e. p. vilija.rubinaite@lmt.lt. Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal