Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus 2018 metais gauti

Data 2017-10-16

Atnaujinta 2017-11-10

Lietuvos mokslo taryba kviečia doktorantus teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus 2018 metais gauti. Paraiškos priimamos iki 2017 m. gruodžio 15 d. 24 val.

Paramos tikslas

Paramos už akademinius pasiekimus tikslas – paremti produktyviai dirbančius doktorantus.

Galimi pareiškėjai

Paraiškas gali teikti visų mokslo ir meno sričių I–IV metų nuolatinių studijų ir I–VI metų ištęstinių studijų mokslo doktorantai, vykdantys mokslinius tyrimus ir turintys iki doktorantūros ar doktorantūros metu paskelbtų ar priimtų spausdinti mokslinių darbų, ir meno doktorantai, vykdantys tyrimus ir (ar) kuriantys, atliekantys ir viešai pristatantys meno kūrinius ir turintys kultūros ir meno leidiniuose paskelbtų ar priimtų spausdinti tyrimų ir (ar) sukurtų, atliktų ir viešai pristatytų meno kūrinių, jeigu jų doktorantūra nesibaigia pirmąjį 2018 metų ketvirtį.

Paraiškas teikiančių doktorantų doktorantūros studijos turi būti apmokamos ar studijų stipendija mokama iš Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto (įskaitant ES fondų lėšas).

Paraiškų teikimo tvarka

Paraiška teikiama elektroniniu būdu, užpildant formą elektroninėje sistemoje iki 2017 m. gruodžio 15 d. 24 val. Kartu su paraiška privaloma pateikti institucijos rekomendaciją skirti paramą už akademinius pasiekimus.

Konkurso vykdymo tvarka

Konkursai pirmų–antrų metų nuolatinių studijų bei pirmų–trečių metų ištęstinių studijų ir trečių–ketvirtų metų nuolatinių studijų bei ketvirtų–šeštų metų ištęstinių studijų doktorantų vyks atskirai kiekvienos mokslo (meno) srities pogrupyje. Priklausomai nuo gautų paraiškų skaičiaus, gali būti sudaromi bendri kelių mokslo ir meno sričių pogrupiai. Ekspertiniam vertinimui bus teikiamos tik administracinės patikros reikalavimus atitikusios paraiškos. Jos vertinamos pagal kriterijus, išvardytus paraiškos paramai už akademinius pasiekimus gauti ekspertinio įvertinimo formoje.

Konkurso rezultatai bus paskelbti Tarybos svetainėje iki 2018 m. kovo 1 d.

Paramos už akademinius pasiekimus dydis ir skyrimas

Paramos už akademinius pasiekimus dydis gali būti iki 304 Eur per mėnesį. Konkretų paramos dydį 2018 metams Taryba nustatys atsižvelgdama į gautų paraiškų skaičių, doktorantų mokslinių darbų ar tyrimų ir meno kūrinių kiekį ir jų lygį, doktorantų paramai numatytą skirti lėšų sumą. Parama už  akademinius pasiekimus skiriama vieneriems kalendoriniams metams – nuo 2018 m. sausio 1 d. iki gruodžio 31 d., bet ne ilgiau kaip iki doktorantūros pabaigos.

Papildoma informacija

Paramą už akademinius pasiekimus Taryba skiria vadovaudamasi Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2017 m. liepos 26 d. nutarimu Nr. 604 „Dėl paramos doktorantams ir studentams, studijuojantiems pagal profesines studijų programas, teikimo ir dėl kai kurių Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimų pripažinimo netekusiais galios“. Šiai paramai apribojimai, numatyti doktorantams vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. rugsėjo 11 d. nutarimu Nr. 1431 „Dėl valstybės paramos doktorantams tvarkos“ patvirtinto Stipendijų už akademinius pasiekimus ir paramos doktorantams skyrimo ir mokėjimo tvarkos aprašo 16 punktu, nebus taikomi.

Su kvietimu susiję dokumentai skelbiami Tarybos svetainėje.


Išsamesnę informaciją teikia vyriausioji specialistė Gražina Adamonytė tel. (8 5) 236 0500, e. p. grazina.adamonyte@lmt.lt

Darbo laikas: I–IV 8–17 val., V 8–15.45 val., pietų pertrauka 12–13 val.

Atgal