Pradžia EN

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus (LINO LT)

Data 2017-06-09

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti užsienio partnerių mokslininkų vizitus projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001) lėšomis. 

Šių LINO LT vizitų tikslas – skatinti glaudesnį Lietuvos ir užsienio tyrėjų bendradarbiavimą, užsienio tyrėjams atvykstant į Lietuvos aukštąsias mokyklas ar valstybinius mokslinių tyrimų institutus susipažinti su jų tyrėjais ir (ar) techninėmis galimybėmis (laboratorijomis, mokslo centrais ir pan.).

Finansuojami vizitai

Užsienio mokslininkų arba Lietuvos mokslininkų, kurie dirba mokslinį darbą užsienio valstybėje, vizitai į Lietuvos aukštąsias mokyklas ar valstybinius mokslinių tyrimų institutus, įtrauktus į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Mokslininkas yra tyrėjas, turintis mokslo daktaro laipsnį (Lietuvos Respublikos mokslo ir studijų įstatymas).

Finansuojami mokslininkų vizitai tik iš Europos Sąjungos valstybės narės į Lietuvą ir atgal.

Vizito pradžia

Finansuojami užsienio partnerių mokslininkų vizitai įvyksiantys ne vėliau 2023 m. gruodžio 20 d.

Vizito trukmė

Iki 3 kalendorinių dienų

Paraiškų teikiamas

Elektroniniu paštu

Pareiškėjai turi užpildyti Prašymo dėl galimo užsienio partnerio vizito išlaidų apmokėjimo formą, ją atspausdinti, pasirašyti ir kartu su priedais nuskenuotą pateikti e. p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt.

Paraiškos teikiamos lietuvių kalba

Galimi pareiškėjai

Lietuvos aukštosios mokyklos ir valstybiniai mokslinių tyrimų institutai, įtraukti į Švietimo ir mokslo institucijų registrą.

Vizitų išlaidų paskaičiavimas

Finansuojamos išlaidų rūšys:

  • kelionės į Lietuvą ir atgal išlaidos. Kelionės išlaidos apmokamos pareiškėjui išlaidų kompensavimo būdu.
  • apgyvendinimo Lietuvoje išlaidos. Pareiškėjui apmokamos faktiškai patirtos ir pagrįstos apgyvendinimo išlaidos išlaidų kompensavimo būdu.            

Kelionės išlaidos apskaičiuojamos vadovaujantis Lietuvos mokslo tarybos 2014 m. spalio 6 d. Mokslinių išvykų išlaidų fiksuotųjų įkainių apskaičiavimo tyrimo ataskaita (2021 m. vasario 23 d. redakcija). Apskaičiuojant išlaidas rekomenduojame naudotis šia skaičiuokle

Apgyvendinimo išlaidos apmokamos vadovaujantis  Dalyvavimo projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ veiklose apraše nustatyta tvarka.

Atsiskaitant už vizitą kompensuojamos tik tos išlaidos, kurios yra pagrįstos ir kurių apmokėjimas yra įrodytas apskaitos dokumentais.

Paraiškų konkurso sąlygos

Vertinimo kriterijai:

  • Vizito tikslų pagrįstumas
  • Numatomų rezultatų reikšmė

Finansuojami ne daugiau kaip trijų tos pačios mokslo ir/ar studijų institucijos mokslininkų, atstovaujančių tą pačią mokslo sritį, vizitai.

Finansuojami tik tie vizitai, kurių tikslai atitinka šiame kvietime nurodytą veiklos tikslą.

Vizitai, kurie skirti mokslinių tyrimų vykdymui, mokymams, paskaitų ar seminarų skaitymui, dalyvavimui doktorantūros gynimo procese, nelaikomi atitinkantys šios veiklos tikslą. 

Paraiškų vertinimas ir atranka atliekama bei sprendimas dėl finansavimo priimamas ne vėliau kaip per 45 dienas nuo paraiškos pateikimo. Apie paraiškų vertinimo rezultatus ir sprendimą dėl paraiškų finansavimo pareiškėjai informuojami per 3 darbo dienas nuo sprendimo priėmimo.

Daugiau informacijos

Apie LINO LT vizitus – LINO LT tinklalapyje

Viešojo administravimo specialistė Veronika Kapalinskaitė, e. p. veronika.kapalinskaite@lmt.lt, tel. (8 604) 76286

 

Atgal