Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas / archyvas

2018-06-21

2018 m. kvietimas teikti paraiškas vykdyti bendrus Lietuvos–Japonijos projektus

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas su Japonijos mokslininkais vykdyti bendrus mokslo ir sklaidos projektus. Lietuvos dalyviams planuojama skirti 180 000 eurų, vienam mokslo projektui gali būti skirta iki 80 000 eurų, o...
2018-05-21

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimus 2018–2019 mokslo metais

Lietuvos mokslo taryba skelbia antrąjį kvietimą teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimus 2018–2019 mokslo metais semestrų metu pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712...
2018-05-07

Kvietimas paramai rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas gauti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) paraiškas.
2018-05-15

Dėl PVM dydžio išlaidų apmokėjimo

Iki 2018 m. gegužės 15 d. kviečiame teikti dokumentus dėl PVM dydžio išlaidų, patirtų įsigyjant prekes ir paslaugas ES bendrųjų mokslinių tyrimų, technologinės plėtros ir demonstracinės veiklos programų projektų vykdymo metu, apmokėjimo.
2018-04-24

Kvietimas teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) kviečia mokslo studijų institucijas ir įmones, vykdančias doktorantūros krypties aukšto lygio mokslinius tyrimus ir (ar) eksperimentinės plėtros darbus, kartu su doktorantūros teisę turinčia institucija...
2018-05-02

Kvietimas teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dėl paramos paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas. Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 31 d. 24 val.
2013-03-28

Paraiškos pagal COST programos veiklas priimamos nuolatos

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas dalyvauti COST programos veiklose (kvietimas NR. COST-D). Paraiškos priimamos nuolatos. Paraiškas gali teikti Lietuvoje registruoti juridiniai asmenys. Kiekvienas juridinis asmuo paraišką teikia...
2018-04-13

2018 metų kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti. Paraiškos priimamos iki 2018 m. gegužės 14 d. 24 val.
2018-03-29

Kvietimas teikti paraiškas pagal veiklą „Mokslininkų iš užsienio pritraukimas vykdyti mokslinius tyrimus“

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės 01.2.2-LMT-K-718 priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą...
2018-02-15

2018 m. kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos ir Prancūzijos programą „Žiliberas“

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą teikti mokslinių tyrimų projektų, kurie bus įgyvendinami pagal dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos...
1 2 3 ... 5 6 7 8 9 ... 20 21 22