Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas / archyvas

2018-12-17

Europos Jungtinės programos „Retos ligos“ 2019 m. kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis Europos jungtinės programos „Retos ligos“ (EJP RD) 2019 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 14 d., išsamiosios – iki 2019 m. birželio 11 d.
2018-12-03

Programos NORFACE Governance kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis NORFACE tinklo mokslinių tyrimų programos „Tobulesnis demokratinis valdymas" (angl. Democratic governance in a turbulent age, Governance) ERA-NET Cofund schemos kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki...
2018-11-26

QuantERA 2019 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos QuantERA kvietimas teikti paraiškas. Trumposios ir išsamiosios paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 18 d. 17:00 val. CET, paraiškos teikiamos elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje.
2018-06-14

Programos FLAG-ERA 2019 metų išsamiųjų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos FLAG-ERA kvietimas teikti trumpąsias paraiškas tyrimų srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“. Trumposios paraiškos priimamos iki 2019 m. vasario 19 d. 17 val. (CET – Centrinės Europos laiku) programos FLAG-ERA...
2018-11-15

EuroNanoMed 3 programos 2019 m. kvietimas

Paskelbtas tarptautinis programos EuroNanoMed 3 2019 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2019 m. sausio 31 d., išsamiosios – iki 2019 m. liepos 1 d.
2018-10-24

Kvietimas teikti paraiškas dėl mokslo vadybininkų vizitų finansavimo (LINO LT)

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas mokslo vadybininkų vizitų finansavimui gauti. Vizitai finansuojami įgyvendinant projektą „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001).
2018-10-16

CHIST-ERA programos 2018 m. kvietimas

Paskelbtas CHIST-ERA programos kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2019 m. sausio 15 d. 17:00 (CET)
2018-10-15

Kvietimas teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus 2019 metais gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai dirbančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas paramai už akademinius pasiekimus.
2018-10-15

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2019 metų I pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą,...
2018-10-12

VIII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2019–2022 metais įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama stiprinti šalies MTEP potencialą ir skatinti aukščiausio lygio laisvuosius mokslinius tyrimus, skelbia VIII kvietimą teikti paraiškas atlikti mokslinius tyrimus savo siūloma tema įgyvendinant mokslininkų grupių...
2018-10-03

Kvietimas teikti paraiškas paramai 2019 metų mokslo renginiams gauti

Paramos mokslo renginiams skyrimo tikslas – skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius, skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą.
2018-10-02

Programos „BiodivERsA“ 2018–2019 m. kvietimas

Paskelbtas tarptautinis programos „BiodivERsA“ kvietimas „Bioįvairovės ir jos įtaka gyvūnų, žmonių ir augalų sveikatai“ teikti paraiškas. Trumposios paraiškos anglų kalba teikiamos iki 2018 m. lapkričio 16 d.
2018-09-28

Programos M-ERA.NET2 2018 metų išsamiųjų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos M-ERA.NET2 kvietimas teikti išsamiąsias paraiškas. Dalyvauti antrajame kvietimo etape kviečiami 94 projektai, tarp jų ir 12 projektų su Lietuvos dalyviais. Trumpųjų paraiškų teikėjai, kurie pateko į antrąjį...
2018-09-21

Kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Lietuvos mokslo taryba skelbia V kvietimą teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą. Prieš teikiant paraišką rekomenduojame susipažinti su projektų finansavimo...
2018-09-19

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms 2019 metais gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti akademinių asociacijų veiklą, aktyvų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas bei ieškant racionalių būdų joms išspręsti, skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai...
2018-07-02

2018 m. kvietimas teikti paraiškas stažuotėms Europos kosmoso agentūroje

Lietuvos mokslo taryba skelbia konkursą teikti paraiškas finansavimui stažuotėms Europos kosmoso agentūroje gauti. Kvietimo biudžetas ‒ ne mažiau nei 100 000 eurų. Numatoma finansuoti tris stažuotes. Paraiškos priimamos iki 2018 m. rugsėjo 7 d....
1 2 3 4 5 6 7 ... 20 21 22