Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas / archyvas

2022-05-31

Kvietimas teikti pasiūlymus konkurso būdu finansuojamų doktorantūros temų atrankai

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti pasiūlymus dėl konkurso būdu valstybės finansuojamų doktorantūros temų.
2022-05-16

Pratęstas VI kvietimas teikti 4 tematikų reikminių tyrimų projektus

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti MTEP tyrimus, įgalinančius neatidėliotinai išspręsti Lietuvos Respublikos ministerijų suformuluotas Lietuvos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbias problemas, 2022 m. balandžio 4 – gegužės 5 d....
2022-05-11

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti podoktorantūros stažuočių projektus

Lietuvos mokslo taryba, skatindama jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtrą ir kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją, skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti podoktorantūros stažuočių projektus.
2022-04-29

2022 m. kvietimas teikti paraiškas studentų tyrimams semestrų metu

Lietuvos mokslo taryba, skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę veiklą ir kelti mokslinę kompetenciją, skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimų semestrų metu projektus.
2022-04-14

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2022 metų II pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą,...
2022-04-12

Programos JPIAMR-ACTION 2022 metų paraiškų kvietimas sklaidos projektams

Paskelbtas tarptautinis Jungtinės programavimo iniciatyvos dėl antimikrobinio atsparumo (JPIAMR) ERA-NET COFUND programos „JPIAMR – Antimicrobial Transmission Interventions“ (JPIAMR-ACTION) paraiškų kvietimas sklaidos projektams (angl. Diagnostics...
2022-04-04

VI kvietimas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti MTEP tyrimus, įgalinančius neatidėliotinai išspręsti Lietuvos Respublikos ministerijų suformuluotas Lietuvos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbias problemas, skelbia VI kvietimą teikti paraiškas...
2022-03-28

2022 m. kvietimas teikti paraiškas studentų tyrimams vasaros metu

Lietuvos mokslo taryba, skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę veiklą ir kelti mokslinę kompetenciją, skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimų vasaros metu projektus.
2022-03-21

2022 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius, skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą, skelbia kvietimą teikti paraiškas paramai...
2022-03-08

2022 m. kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti akademinių asociacijų veiklą, aktyvų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas bei ieškant racionalių būdų joms išspręsti, kviečia teikti paraiškas paramai akademinėms...
2022-02-24

NORDFORSK programos „Tvarus žemės ūkis ir klimato kaita“ kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis NORDFORSK programos „Tvarus žemės ūkis ir klimato kaita“ kvietimas teikti paraiškas. Bus finansuojami Šiaurės–Baltijos šalių projektai žemės ūkio srityje.
2022-02-15

2022 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (dabar – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos (dabar — Mokslo...
2022-02-08

XI kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia XI kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.
2022-02-03

­­Kvietimas teikti paraiškas COST mokslo projektui vykdyti

Skelbiamas kvietimas teikti paraiškas COST mokslo projektui vykdyti. Paraiškos priimamos iki 2022 m. vasario 15 d. elektroninėje paraiškų teikimo sistemoje https://junkis.lmt.lt/.
2022-02-01

2022 m. kvietimas teikti paraiškas pagal Lietuvos ir Prancūzijos programą „Žiliberas“

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Dvišalio bendradarbiavimo mokslinių tyrimų ir eksperimentinės plėtros srityje Lietuvos ir Prancūzijos integruotos veiklos programos „Žiliberas“kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams,...
2022-01-27

Kvietimas teikti paraiškas papildomam finansavimui Lietuvos - Ukrainos bendradarbiavimui mokslo ir technologijų srityse stiprinti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą papildomam finansavimui Lietuvos - Ukrainos bendradarbiavimui mokslo ir technologijų srityse stiprinti. Paraiškos priimamos iki 2022 m. vasario 21 d. 24 val.
2021-12-15

Europos Jungtinės programos „Retos ligos“ 2022 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinis Europos jungtinės programos „Retos ligos“ (EJP RD) paraiškų konkursas teikti paraiškas vykdyti mokslinių tyrimų ir inovacijų projektus retų ligų diagnostikos srityje. Trumpąsias paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu,...
2021-11-15

Programos CHIST-ERA kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis programos CHIST-ERA kvietimas teikti paraiškas. Bus finansuojami tarptautiniai mokslinių tyrimų projektai informacijos ir komunikacijos mokslų bei technologijų mokslų srityse.
2021-10-18

Partnerystės „Biodiversa+“ 2021 m. paraiškų konkursas

Paskelbtas  biologinės įvairovės mokslinius tyrimus finansuoti skirtos „Europos horizontas“ programos partnerystės Biodiversa+, skirtos biologinei įvairovei išsaugoti, kad būtų užtikrinta gyvybė Žemėje, konkursas teikti paraiškas. Paraiškas,...
1 2 3 4 5 6 7 ... 20 21 22