Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas / archyvas

2023-01-13

Europos partnerystės „ERA4Health“ 2023 m. paraiškų konkursas (HealthEquity)

Paskelbtas tarptautinis naujos programos „Europos horizonto“ partnerystės ERA4Health antrasis 2023 m. kvietimas teikti paraiškas mokslo projektams finansuoti. Tema – „Visuomenės sveikatos stiprinimas per sveikos mitybos įpročių, fizinio aktyvumo...
2022-11-03

Programos CHIST-ERA 2022 metų kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas kasmetinis tarptautinis programos CHIST-ERA 2022 metų paraiškų konkursas finansuoti informacijos ir komunikacijos bei technologijų mokslinių tyrimų projektus.
2022-10-17

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2023 metų I pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą,...
2022-10-17

Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2023 metais

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai studijuojančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas 2023 metų paramai už studijų rezultatus gauti.
2022-10-05

Programos CHIST-ERA kvietimas teikti paraiškas „Open&Re-usable Data & Software”

Paskelbtas tarptautinis programos CHIST-ERA paraiškų konkursas „Open & Re-usable Research Data & Software“ finansuoti atviriems ir pakartotinai naudojamiems tyrimų duomenims skirtus informacijos ir komunikacijos bei technologijų mokslinių tyrimų...
2022-09-22

Europos partnerystės „Miestų kaitos skatinimas tvariai miestų ateičiai“ 2022 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis urbanistikos srities „Europos horizonto“ partnerystės „Miestų kaitos skatinimas tvariai miestų ateičiai (toliau – DUT, angl. Driving Urban Transitions) “ kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus. Kvietime...
2022-09-13

XII kvietimas teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia XII kvietimą teikti paraiškas sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.
2022-09-09

Europos partnerystės „Biodiversa+“ 2022 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis biologinės įvairovės „Europos horizonto“ partnerystės „Biodiversa+“ kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslinius tyrimus. Tema – „Biologinės įvairovės ir ekosistemų pokyčių stebėjimo tarptautiniu mastu, skirto mokslui...
2022-09-07

Europos partnerystės „Water4All“ 2022 metų paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis „Europos horizonto“ partnerystės vandens saugumo planetoje „Water4All“ kvietimas teikti paraiškas. Tema – „Vandens išteklių valdymas: atsparumas, prisitaikymas prie ekstremalių hidroklimato reiškinių jų poveikio...
2022-07-28

Kvietimas teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms.
2022-06-23

Kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo infrastruktūrai atnaujinti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama gerinti mokslinių (meno) tyrimų kokybę ir konkurencingumą, didinti mokslinių (meno) tyrimų aplinkos patrauklumą bei skatindama efektyviai naudoti, atnaujinti ir plėtoti esamą mokslinių (meno) tyrimų bazę, skelbia...
2022-06-22

2022 m. kvietimas teikti paraiškas vykdyti bendrus Lietuvos-Japonijos projektus

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia kvietimą teikti paraiškas su Japonijos mokslininkais vykdyti bendrus mokslo ir sklaidos projektus. Lietuvos dalyviams vienam mokslo projektui gali būti skirta iki 80 000 eurų, o sklaidos projektui –...
2022-06-16

XII kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2023–2026 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia XII kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių laisvųjų mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti.
2022-05-31

Kvietimas teikti pasiūlymus konkurso būdu finansuojamų doktorantūros temų atrankai

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti pasiūlymus dėl konkurso būdu valstybės finansuojamų doktorantūros temų.
2022-05-16

Pratęstas VI kvietimas teikti 4 tematikų reikminių tyrimų projektus

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti MTEP tyrimus, įgalinančius neatidėliotinai išspręsti Lietuvos Respublikos ministerijų suformuluotas Lietuvos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbias problemas, 2022 m. balandžio 4 – gegužės 5 d....
2022-05-11

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti podoktorantūros stažuočių projektus

Lietuvos mokslo taryba, skatindama jaunųjų mokslininkų stažuočių po doktorantūros studijų sistemos plėtrą ir kelti stažuotojų mokslinę kvalifikaciją, skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti podoktorantūros stažuočių projektus.
2022-04-29

2022 m. kvietimas teikti paraiškas studentų tyrimams semestrų metu

Lietuvos mokslo taryba, skatindama studentus įsitraukti į aktyvią mokslinę veiklą ir kelti mokslinę kompetenciją, skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti studentų tyrimų semestrų metu projektus.
2022-04-14

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2022 metų II pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą,...
2022-04-12

Programos JPIAMR-ACTION 2022 metų paraiškų kvietimas sklaidos projektams

Paskelbtas tarptautinis Jungtinės programavimo iniciatyvos dėl antimikrobinio atsparumo (JPIAMR) ERA-NET COFUND programos „JPIAMR – Antimicrobial Transmission Interventions“ (JPIAMR-ACTION) paraiškų kvietimas sklaidos projektams (angl. Diagnostics...
2022-04-04

VI kvietimas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti MTEP tyrimus, įgalinančius neatidėliotinai išspręsti Lietuvos Respublikos ministerijų suformuluotas Lietuvos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbias problemas, skelbia VI kvietimą teikti paraiškas...
1 2 3 4 5 6 7 ... 21 22 23