Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas / archyvas

2021-03-08

V kvietimas teikti paraiškas Nr. 09.3.3-LMT-K-712-25 pagal poveiklę „Studentų gebėjimų ugdymas vykdant mokslo (meno) tyrimus semestrų metu“ 2021-2022 mokslo metais

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti...
2021-03-10

CHANSE kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas humanitarinių mokslų Europos mokslinių tyrimų erdvėje tinklo HERA ir tarptautinių socialinių mokslų tyrimus Europoje skirtos finansuoti programos NORFACE tarptautinis paraiškų teikimo konkursas CHANSE (angl. Collaboration of Humanities...
2021-03-01

2021 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Ukrainos programos projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Lietuvos–Ukrainos programos kvietimą teikti paraiškas vykdyti bendrus mokslo projektus 2022–2023 metais. Paraiškos priimamos iki 2021 m. gegužės 4 d. 17 val.
2021-02-18

Kvietimas aukšto lygio tyrėjų grupėms vykdyti MTEP projektus, skirtus tirti COVID-19 pandemijos ir jos sukeltus ekonominius, socialinius, kultūrinius padarinius (atnaujintas)

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas 2014–2020 m. Europos Sąjungos fondų investicijų lėšomis finansuoti Aukšto lygio tyrėjų grupių mokslinius tyrimus, skirtus kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius...
2021-01-27

Programos CHIST-ERA  kvietimas teikti paraiškas

Paskelbtas tarptautinis programos CHIST-ERA kvietimas teikti paraiškas. Bus finansuojami tarptautiniai mokslinių tyrimų projektai informacijos ir komunikacijos mokslų bei technologijų mokslų srityse.
2021-01-22

III kvietimas teikti paraiškas pagal priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712-24 poveiklę „ Studentų gebėjimų ugdymas dalyvaujant mokslinėse (meno tiriamosiose) vasaros praktikose“ 2021 mokslo metais

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 priemonės „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ veiklos „Studentų gebėjimų vykdyti...
2021-01-14

13 Jungtinės programavimo iniciatyvos dėl antimikrobinio atsparumo paraiškų konkursas: ERA-NET COFUND JPIAMR-ACTION 2021 HARISSA

Paskelbtas tarptautinis ERA-NET COFUND programos „Antimikrobinio atsparumo perdavimo prevencija ir kontrolė“ (JPIAMR-ACTION) paraiškų konkursas tarpdisciplininiams tyrimams: „„Vienos sveikatos“ principu grįstos priemonės bakterijų atsparumo...
2020-12-16

Europos Jungtinės programos „Retos ligos“ 2021 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinis Europos jungtinės programos „Retos ligos“ (EJP RD) paraiškų konkursas tarpdisciplininiams humanitarinių ir socialinių mokslų tyrimams, kurių rezultatai orientuoti į retomis ligomis sergančius pacientus. Trumpąsias...
2020-12-01

Programos FLAG-ERA 2021 metų paraiškų kvietimas

Paskelbtas tarptautinės programos FLAG-ERA kvietimas teikti paraiškas mokslinių tyrimų srityse „Grafenas“ ir „Žmogaus smegenys“. Paraiškas, tarptautinių konsorciumų vardu, tarptautinių projektų koordinatoriai kviečiami teikti iki 2021 m. balandžio...
2021-02-15

2021 m. kvietimas teikti paraiškas Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programos mokslo projektams vykdyti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba) skelbia Bendradarbiavimo tarp Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerijos (dabar – Švietimo, mokslo ir sporto ministerija), Kinijos Respublikos (Taivano) Nacionalinės mokslo tarybos (dabar — Mokslo...
2020-11-16

EuroNanoMed 3 programos 2021 m. kvietimas

Paskelbtas 12-as tarptautinis programos EuroNanoMed 3 2021 m. kvietimas teikti paraiškas. Trumposios paraiškos priimamos iki 2021 m. sausio 21 d., išsamiosios – iki 2021 m. birželio 10 d.
2020-10-27

Kvietimas teikti paraiškas trumpalaikių (reikminių) tyrimų (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizės ir diagnostikos diegimo (suderinus su SAM), susijusių su COVID-19, projektams įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą Ateities ekonomikos DNR plano veiksmui „Trumpalaikiai (reikminiai) tyrimai (sveikatos, socialinėje ir kitose srityse), analizė ir diagnostikos diegimas (suderinus su SAM), susiję su COVID-19“ įgyvendinti.
2020-10-15

Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2021 metais

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai studijuojančius doktorantus,  skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas 2021 metų paramai už studijų rezultatus gauti.
2020-10-09

IX kvietimas teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia IX kvietimą teikti paraiškas mokslo ir sklaidos projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.
2020-10-05

2020 m. programos „Biodiversa“ paraiškų konkursas

Paskelbtas  biologinės įvairovės mokslinius tyrimus koordinuoti ir finansuoti skirtos programos „Biodiversa“ kvietimas teikti paraiškas. Tema – „Sunykusių ekosistemų ir jų biologinės įvairovės atstatymas ir išsaugojimas“. Šis paraiškų konkursas...
2020-09-30

Podoktorantūros stažuočių paraiškų konkursas, III kvietimas

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĘ „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ Nr. 23
2020-09-17

II kvietimas teikti paraiškas projektams 2021–2022 m. įgyvendinti pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“

Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2021-2022 metais pagal nacionalinę mokslo programą „Modernybė Lietuvoje“ (toliau – Programa). Paraiškos priimamos iki 2020 m. spalio 19 d. 24:00.
2020-08-10

V kvietimas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams 2021–2022 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti MTEP tyrimus, įgalinančius neatidėliotinai išspręsti Lietuvos Respublikos ministerijų suformuluotas Lietuvos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbias problemas, skelbia V kvietimą teikti paraiškas...
2020-06-29

II kvietimas teikti paraiškas konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektams 2021–2022 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2021–2022 m. pagal konkursinę prioritetinių mokslinių tyrimų programą „Gerovės visuomenė“.
2020-06-29

X kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2021–2024 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia X kvietimą teikti paraiškas mokslininkų grupių laisvųjų mokslinių tyrimų projektams įgyvendinti.
1 2 3 4 5 6 7 ... 19 20 21