Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas / archyvas

2020-02-17

2020 m. kvietimas teikti paraiškas paramai akademinėms asociacijoms gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti akademinių asociacijų veiklą, aktyvų dalyvavimą keliant ir svarstant mokslui ir studijoms svarbias problemas bei ieškant racionalių būdų joms išspręsti, kviečia teikti paraiškas paramai akademinėms...
2020-02-14

2020 m. kvietimas teikti paraiškas paramai mokslo renginiams gauti

Paramos mokslo renginiams skyrimo tikslas – skatinti Lietuvos mokslo plėtrą, tarptautinius mokslinius ryšius, skleisti naujausias mokslines idėjas, skatinti jų pritaikymą praktikoje ir socialinę kultūrinę plėtrą.
2020-01-28

VIII kvietimas teikti paraiškas 2020–2023 m. mokslo projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą

Lietuvos mokslo taryba, įgyvendindama lituanistikos prioritetą, skelbia VIII kvietimą teikti paraiškas mokslo projektams įgyvendinti pagal Valstybinę lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016–2024 metų programą.
2019-12-30

Podoktorantūros stažuočių paraiškų konkursas, II kvietimas

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 09.3.3-LMT-K-712 PRIEMONĘ „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per praktinę mokslinę veiklą“ Nr. 19. Finansavimo tikslas - skatinti...
2019-12-18

Paralelinių laboratorijų MTEP veiklos, skirtos kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami paraiškų konkursas

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą ,,Paralelinių laboratorijų MTEP...
2019-12-04

CHIST-ERA 2019 m. paraiškų konkursas

Paskelbtas tarptautinis programos CHIST-ERA kvietimas teikti trumpąsias paraiškas. Paraiškos priimamos iki 2020 m. vasario 14 d. 17val. CET. Bus finansuojami tarptautiniai mokslinių tyrimų projektai informacijos ir komunikacijos mokslų bei...
2019-11-20

Aukšto lygio tyrėjų grupių vykdomų mokslinių tyrimų, skirtų kurti ūkio sektoriams aktualias MTEP veiklų tematikas atitinkančius rezultatus, kurie vėliau galėtų būti komercinami paraiškų konkursas

Lietuvos mokslo taryba skelbia antrą kvietimą teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės „Tiksliniai moksliniai tyrimai sumanios specializacijos srityje“ veiklą ,,Aukšto lygio tyrėjų grupių...
2019-10-15

Kvietimas teikti paraiškas paramai už studijų rezultatus gauti 2020 metais

Lietuvos mokslo taryba, siekdama paremti produktyviai studijuojančius doktorantus, skelbia kvietimą doktorantams teikti paraiškas 2020 metų paramai už studijų rezultatus gauti.
2019-10-15

Kvietimas teikti paraiškas paramai akademinei išvykai 2020 metų I pusmetį gauti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama sudaryti sąlygas doktorantams kelti mokslinę kvalifikaciją dalyvaujant užsienyje vykstančiuose renginiuose, didinti doktorantų tarptautinį mobilumą, remti Lietuvos mokslinių tyrimų rezultatų tarptautinę sklaidą,...
2019-09-27

Mokslininkų kvalifikacijos tobulinimo vykdant individualius „Horizontas 2020“ MTEP projektus paraiškų konkursas (II)

Lietuvos mokslo taryba skelbia antrą kvietimą teikti paraiškas pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos ugdymas per...
2019-09-27

Valstybės profesorių programos paraiškų konkursas (pratęstas)

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas finansuoti projektus pagal 2014–2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos priemonės Nr. 09.3.3-LMT-K-712 „Mokslininkų, kitų tyrėjų, studentų mokslinės kompetencijos...
2019-09-12

Kvietimas teikti paraiškas finansuoti mokslo vadybininkų vizitus (LINO LT)

Lietuvos mokslo taryba kviečia teikti paraiškas finansuoti mokslo vadybininkų vizitus projekto „Lietuvos mokslo tarptautiškumo didinimas – MTEP ryšių plėtojimas (LINO LT)“ (Nr. 09.3.3-ESFA-V-711-04-001) lėšomis.
2019-08-02

II kvietimas teikti paraiškas nacionalinės mokslo programos „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“ projektams įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia II kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti pagal nacionalinę mokslo programą „Agro-, miško ir vandens ekosistemų tvarumas“.
2019-07-30

III kvietimas teikti paraiškas nacionalinės mokslo programos ,,Sveikas senėjimas” projektams įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia III kvietimą teikti paraiškas nacionalinės mokslo programos „Sveikas senėjimas” projektams įgyvendinti.
2019-07-23

IV kvietimas teikti paraiškas reikminių tyrimų projektams 2020–2021 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama skatinti MTEP tyrimus, įgalinančius neatidėliotinai išspręsti Lietuvos Respublikos ministerijų suformuluotas Lietuvos valstybei ir visuomenei strategiškai svarbias problemas, skelbia IV kvietimą teikti paraiškas...
2019-06-27

I kvietimas teikti paraiškas konkursinės prioritetinių mokslinių tyrimų programos „Gerovės visuomenė“ projektams 2020–2021 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba skelbia I kvietimą teikti paraiškas projektams įgyvendinti 2020–2021 m. pagal konkursinę prioritetinių mokslinių tyrimų programą „Gerovės visuomenė“.
2019-06-21

Kvietimas paramai rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas gauti

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas dėl paramos skyrimo pareiškėjams, rengusiems Europos Sąjungos bendrosios mokslinių tyrimų ir inovacijų programos „Horizontas 2020“ (toliau – H2020) paraiškas.
2019-06-20

2019 m. kvietimas teikti paraiškas vykdyti bendrus Lietuvos-Japonijos projektus

Lietuvos mokslo taryba skelbia kvietimą teikti paraiškas su Japonijos mokslininkais vykdyti bendrus mokslo ir sklaidos projektus. Lietuvos dalyviams vienam mokslo projektui gali būti skirta iki 80 000 eurų, o sklaidos projektui – iki 20 000 eurų....
2019-06-04

IX kvietimas teikti paraiškas mokslininkų grupių projektams 2020–2022 m. įgyvendinti

Lietuvos mokslo taryba, siekdama stiprinti šalies MTEP potencialą ir skatinti aukščiausio lygio laisvuosius mokslinius tyrimus, skelbia IX kvietimą teikti paraiškas atlikti mokslinius tyrimus savo siūloma tema įgyvendinant mokslininkų grupių...
2019-05-16

Kvietimas teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms doktorantūros vietoms gauti

Lietuvos mokslo taryba (toliau – Taryba), įgyvendindama Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšomis finansuojamą projektą „Doktorantūros studijų plėtra“ (toliau – Projektas), skelbia kvietimą teikti paraiškas konkurso būdu skirstomoms...
1 2 3 4 5 6 7 ... 17 18 19