Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2020
2021
III IV I II
Valstybės užsakomieji tyrimai
Gerovės visuomenė (PTP) 06.29 - 09.30      
Modernybė Lietuvoje (NMP)      
Reikminių tyrimų projektai 08.10 - 10.05    
Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa      
Mokslininkų inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai 06.29 - 09.15      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
BIODIVERSA    
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
Lietuvos–Lenkijos projektai 06.15 - 09.22      
M-ERA.NET 03.17 - 11.19    
Parama Lietuvos–Japonijos projektams skatinti 06.10 - 09.02      
Parama rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas 05.05 - 10.16    
JPI „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ 03.31 - 09.22      
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Parama doktorantams (akademinėms išvykoms)      
Parama doktorantams (už studijų rezultatus)      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Nuolatinis kvietimas
Podoktorantūros stažuotės***      
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė