Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2018
2019
II III IV I
Valstybės užsakomieji tyrimai
Gerovės visuomenė (NMP)      
Paralelinės laboratorijos (SMART)***      
Protų pritraukimas ir reintegracija (SMART)*** 03.29 - 05.28      
Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa      
Mokslininkų inicijuoti projektai
Aukšto lygio MTEP***      
Individualūs MTEP (H2020) projektai***      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
BIODIVERSA      
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
CHIST-ERA    
EURONANOMED      
FLAG-ERA II      
Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa 03.01 - 05.31    
Lietuvos–Ukrainos programa      
M-ERA.NET 03.13 - 11.08
 
NORFACE    
     
Parama Lietuvos–Japonijos projektams skatinti      
Parama rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas 05.07 - 10.15  
Stažuotės Europos kosmoso agentūroje      
7BP projektų PVM kompensavimas    
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Doktorantų akademinės išvykos     10.15 - 11.15  
Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje***      
Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje***      
Parama akademinėms asociacijoms      
Parama doktorantams už akademinius pasiekimus     10.15 - 12.15  
Parama mokslo renginiams      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Nuolatinis kvietimas
Podoktorantūros stažuotės***      
Studentų praktika ir tyrimai*** 05.21 - 07.20  
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos MSI***      
Vizitas į Lietuvos MSI mokslininkų kompetencijai kelti***      

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė