Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2020
2021
II III IV I
Valstybės užsakomieji tyrimai
Gerovės visuomenė (PTP)    
Mokslininkų inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
BIODIVERSA    
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
EURONANOMED 11.15 - 06.10      
Europos jungtinė programa „Retos ligos“ 12.18 - 06.16      
Lietuvos–Lenkijos projektai    
Lietuvos–Prancūzijos programa „Žiliberas“ 02.17 - 06.12      
M-ERA.NET 03.17 - 11.19  
Parama Lietuvos–Japonijos projektams skatinti    
Parama rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas 05.05 - 10.16  
JPI „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ 03.31 - 09.22    
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Parama doktorantams (akademinėms išvykoms)      
Parama doktorantams (už studijų rezultatus)      
Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje*** 02.06 - 06.05    
Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje*** 02.06 - 06.05    
Konkursinė doktorantūra** 05.20 - 06.05      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Nuolatinis kvietimas
Podoktorantūros stažuotės***      
Studentų praktika ir tyrimai*** 06.01 - 07.31    
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė