Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2021
2022
IV I II III
Valstybės užsakomieji tyrimai
Valstybinė lituanistinių tyrimų 2016-2024 metų programa. Mokslo projektai      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
CHIST-ERA    
11.15 - 01.17    
Europos jungtinė programa „Retos ligos“    
JPIAMR-ACTION    
Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa   02.15 - 05.02  
Lietuvos–Prancūzijos programa „Žiliberas“   02.01 - 04.29  
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Parama doktorantams (akademinėms išvykoms)     04.15 - 05.16  
Parama doktorantams (už studijų rezultatus) 10.15 - 12.15      
Parama akademinėms asociacijoms      
Parama mokslo renginiams      
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė