Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2023
2024
II III IV I
Valstybės užsakomieji tyrimai
Informacinių technologijų mokslo programa    
Valstybinė lituanistinių tyrimų 2016-2024 metų programa. Sklaidos projektai    
Mokslo ir verslo bendradarbiavimo projektai
Technologinės plėtros projektai 03.24 - 04.24      
Mokslininkų inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai    
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
ERA4Health 12.08 - 06.15      
EUROSTARS 3 02.10 - 04.13 07.14 - 09.14    
Europos jungtinė programa „Retos ligos“ (EJP RD) 12.12 - 06.14      
FLAG-ERA 03.09 - 06.01      
HERA programos 06.01 - 09.30    
JPI „Kultūros paveldas“    
JPIAMR-ACTION 01.16 - 07.04    
Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa 02.13 - 05.02      
Lietuvos–Ukrainos programa 03.01 - 05.03      
M-ERA.NET 03.01 - 11.21  
NEURON 01.09 - 06.29      
QuantERA 01.26 - 05.11      
SBEP 02.13 - 04.14      
THCS 03.22 - 06.13      
Paramos
Mokslinės išvykos (Baltijos mokslinių tyrimų programa) Nuolatinis kvietimas
Mokslo vadybininkų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Parama doktorantams (akademinėms išvykoms) 04.15 - 05.15      
Parama įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos 01.01 - 12.31  
Parama mokslo infrastruktūrai atnaujinti      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 01.01 - 10.30  
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Priemonės tyrėjų rengimui ir karjerai
Parama valstybės finansuojamoms doktorantūros vietoms, skirstomoms konkurso būdu (konkursinė doktorantūra)      
Podoktorantūros stažuotės      
Studentų tyrimai      

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė