Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2020
2021
IV I II III
Valstybės užsakomieji tyrimai
DNR Aukšto lygio MTEP (SMART)      
DNR trumpalaikiai tyrimai sveikatos ir švietimo bei ugdymo srityse 10.27 - 11.26      
Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa 10.09 - 11.11      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
BIODIVERSA 10.05 - 12.07      
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
EURONANOMED 11.16 - 01.21    
Europos jungtinė programa „Retos ligos“    
M-ERA.NET 03.17 - 11.19      
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Parama doktorantams (už studijų rezultatus) 10.15 - 12.15      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 05.02 - 10.31      
Podoktorantūros stažuotės*** 09.30 - 01.29    
Studentų praktika ir tyrimai***    
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė