Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2021
I II III IV
Valstybės užsakomieji tyrimai
DNR Aukšto lygio MTEP (SMART)      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
CHIST-ERA 01.04 - 03.04      
EURONANOMED 11.16 - 06.10    
Europos jungtinė programa „Retos ligos“ 12.16 - 06.15    
FLAG-ERA 12.01 - 04.19    
JPIAMR-ACTION 01.14 - 07.12  
Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa 02.15 - 05.14    
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Podoktorantūros stažuotės*** 09.30 - 01.29      
Studentų praktika ir tyrimai***    
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė