Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2020
I II III IV
Valstybės užsakomieji tyrimai
Valstybinė lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa 01.29 - 02.27      
Mokslininkų inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
Baltijos mokslinių tyrimų programa 02.03 - 04.03    
BIODIVERSA 09.02 - 04.10
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
EURONANOMED 11.15 - 06.10    
EMBO laboratorijų kūrimo dotacijų programa (nauja) 02.12 - 04.15    
Europos jungtinė programa „Retos ligos“ 12.18 - 07.16  
Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa 02.03 - 04.30    
Lietuvos–Prancūzijos programa „Žiliberas“ 02.17 - 05.14    
M-ERA.NET
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje*** 02.06 - 04.06  
Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje*** 02.06 - 04.06  
Parama akademinėms asociacijoms 02.17 - 03.18      
Parama mokslo renginiams 02.14 - 03.16      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Nuolatinis kvietimas
Podoktorantūros stažuotės*** 12.30 - 03.06    
Studentų praktika ir tyrimai***    
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė