Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2023
2024
III IV I II
Valstybės užsakomieji tyrimai
Informacinių technologijų mokslo programa      
Pasiūlymai dėl reikminių tyrimų temų Nuolatinis kvietimas
Reikminių tyrimų projektai      
Valstybinė lituanistinių tyrimų 2016-2024 metų programa. Sklaidos projektai 09.04 - 10.04    
Edukologijos tyrimų proveržio programa 07.20 - 10.02    
Mokslininkų inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai    
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
BIODIVERSA+ 09.11 - 11.10    
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
CHIST-ERA    
DUT 09.01 - 11.21    
ERA4Health  
 
EUROSTARS 3     01.12 - 03.14  
JPIAMR-ACTION    
Lietuvos–Lenkijos projektai    
M-ERA.NET 03.01 - 11.21    
NEURON    
NORDFORSK: Žaliasis perėjimas 09.13 - 12.05    
WATER4ALL 09.12 - 11.13    
JAV-Ukrainos-Baltijos šalių ir Lenkijos iniciatyva IMPRESS-U Nuolatinis kvietimas
Paramos
Mokslinės išvykos (Baltijos mokslinių tyrimų programa) Nuolatinis kvietimas
Mokslo vadybininkų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Parama akademinėms asociacijoms      
Parama doktorantams (akademinėms išvykoms)   10.16 - 11.15   04.15 - 05.15
Parama įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos 01.01 - 12.31    
Parama mokslo infrastruktūrai atnaujinti      
Parama mokslo renginiams      
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 01.01 - 10.31    
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Priemonės tyrėjų rengimui ir karjerai
Podoktorantūros stažuotės 07.31 - 10.02    

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė