Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2022
2023
III IV I II
Valstybės užsakomieji tyrimai
Valstybinė lituanistinių tyrimų 2016-2024 metų programa. Sklaidos projektai      
Mokslininkų inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai 06.16 - 09.30      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
CHIST-ERA      
JPI „Kultūros paveldas ir globaliniai pokyčiai – nauji iššūkiai Europai“ 03.09 - 09.05      
Lietuvos-Japonijos bendri projektai 06.22 - 09.06      
M-ERA.NET 03.15 - 11.17    
NORDFORSK: Ateities profesinis gyvenimas 03.21 - 08.22      
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Parama valstybės finansuojamoms doktorantūros vietoms, skirstomoms konkurso būdu (konkursinė doktorantūra) 07.28 - 08.26      
Mokslinės išvykos (Baltijos mokslinių tyrimų programa) Nuolatinis kvietimas
Mokslo vadybininkų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Parama doktorantams (akademinėms išvykoms)   10.17 - 11.15    
Parama doktorantams (už studijų rezultatus)   10.17 - 12.15    
Parama įdarbinti tyrėjus iš Ukrainos 04.04 - 12.31    
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas 02.01 - 12.31    
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė