Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2018
2019
IV I II III
Valstybės užsakomieji tyrimai
Aukšto lygio MTEP (SMART)***    
Paralelinės laboratorijos (SMART)***      
Valstybinės lituanistinių tyrimų ir sklaidos 2016-2024 metų programa      
Mokslininkų inicijuoti projektai
Mokslininkų grupių projektai      
Individualūs MTEP (H2020) projektai***      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
BIODIVERSA 10.15 - 01.15    
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
CHIST-ERA 10.16 - 01.15  
EURONANOMED 11.15 - 07.01
FLAG-ERA 11.21 - 07.01
Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa    
Lietuvos–Prancūzijos programa „Žiliberas“ Šiais metais kvietimai nebenumatyti
Lietuvos–Ukrainos programa    
M-ERA.NET  
NORFACE 12.03 - 02.19
Parama Lietuvos–Japonijos projektams skatinti    
Parama rengusiems programos „Horizontas 2020“ paraiškas    
Stažuotės Europos kosmoso agentūroje      
QuantERA 11.21 - 02.18    
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Doktorantų akademinės išvykos Šiais metais kvietimai nebenumatyti
Kompetencijos kėlimas mokslinėje stažuotėje***      
Kompetencijos kėlimas mokslo renginiuose užsienyje***      
Konkursinė doktorantūra**    
Parama doktorantams už akademinius pasiekimus 10.15 - 12.17      
Parama mokslo renginiams Šiais metais kvietimai nebenumatyti
Parama paskelbti mokslinius straipsnius ir išleisti knygas Nuolatinis kvietimas
Podoktorantūros stažuotės***      
Studentų praktika ir tyrimai***    
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Vizitas dalyvauti doktorantūros procese Lietuvos MSI***      
Vizitas į Lietuvos MSI mokslininkų kompetencijai kelti***      

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė