Pradžia EN

Kalendorinis kvietimų planas

Kvietimų pobūdis
Programų grupės
Programos paskirtis
2021
2022
II III IV I
Valstybės užsakomieji tyrimai
COVID-19 Aukšto lygio MTEP (SMART)*** 02.18 - 04.22      
Valstybinė lituanistinių tyrimų 2016-2024 metų programa. Mokslo projektai      
Valstybinė lituanistinių tyrimų 2016-2024 metų programa. Sklaidos projektai      
Tarptautinio bendradarbiavimo projektai ir tarptautiniai įsipareigojimai
COST (dalyvavimas) Nuolatinis kvietimas
EURONANOMED 11.16 - 06.10      
Europos jungtinė programa „Retos ligos“ 12.16 - 06.15      
ENUTC 02.01 - 09.23    
FLAG-ERA 12.01 - 04.19      
JPIAMR-ACTION 01.14 - 07.12    
CHANSE (HERA+NORTHFACE) 03.10 - 05.07      
Lietuvos–Latvijos–Kinijos (Taivano) programa 02.15 - 05.14      
Lietuvos–Ukrainos programa 03.01 - 05.04      
M-ERA.NET 03.15 - 11.17  
QuantERA 03.12 - 09.15    
Priemonės tyrėjų karjerai ir mobilumui
Studentų praktika ir tyrimai*** 03.08 - 05.06      
Tyrėjų išvykų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas
Užsienio mokslininkų vizitų finansavimas (LINO LT)** Nuolatinis kvietimas

** – ES struktūrinių fondų investicijų projektas 
*** –  ES struktūrinių fondų investicijų priemonė