Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimo statistika

2018 m. kovo 6 d. EK duomenimis (500-ų Kvietimų rezultatai):

Lietuvos institucijos dalyvavo teikiant 1739 programos  „Horizontas 2020“ paraiškas, kuriose buvo 2155 pareiškėjų iš Lietuvos, iš jų 508 – teikė paraiškas kaip koordinatoriai; 

  • 255 dalyvių iš Lietuvos pateko į finansuotinų paraiškų sąrašą, iš kurių 48 – koordinatoriai (koordinatorių sėkmės rodiklis – 9,45%);

213-je su EK pasirašytose dotacijos sutartyse dėl projektų įgyvendinimo yra 254 dalyviai iš Lietuvos, iš kurių 46 – koordinatoriai. Lietuvos dalyvių biudžetas projektuose – 44,586 mln. eurų, iš jų EK skirta dotacija - 37,119 mln. eurų. Vienam dalyviui vidutiniškai tenka 174,27 tūkst. eurų;

Sėkmės rodiklis pagal dalyvavimų skaičių – 11,83 %, o pagal EK skirtas lėšas – 7,32 %;

  • Daugiausiai partnerysčių „Horizonto 2020“ projektuose Lietuva turi su Vokietija (354), Italija (273), Prancūzija (261), Didžiąja Britanija (244) ir Ispanija (242). Tarp kaimyninių šalių daugiausiai partnerysčių su Lenkija (108), apie 2 kartus mažesnis skaičius su Latvija (52) ir Estija (51)

Grafiniai duomenys:

 

Lietuvos institucijų skaičius „Horizonto 2020“  paraiškose ir finansuotinų paraiškų sąraše:

(pajuodinti po 3 aukščiausi rezultatai stulpelyje)

Teminė sritis/veikla

Lietuvos dalyvių skaičius

Pokytis (lyginant su paskutiniu duomenų atnaujinimu)

Tinkamose vertinti paraiškose

Finansuotinų paraiškų sąraše

Sėkmės rodiklis (proc.)

1. Pažangus mokslas

 

 

1.1 Europos mokslo taryba

36

1

2.78 %

-

1.2 Ateities ir kuriamos technologijos

63

2

3.17 %

1.3 Marie Sklodowska Curie veiklos

383

37

9.66 %

1.4 Mokslinių tyrimų infrastruktūros

20

8

40.00 %

-

2. Pramonės lyderystė

 

 

2.1 Informacinės ir ryšių technologijos

238

24

10.08 %

2.2 Nanotechnologijos

50

5

10. 00 %

2.3 Naujos medžiagos

11

2

18.18 %

-

2.4 Biotechnologijos

9

0

0.00 %

-

2.5 Pažangi gamyba

45

4

8.89 %

-

2.6 Kosmoso technologijos

29

7

24.14 %

2.7 Prieiga prie rizikos kapitalo

3

0

0.00 %

-

2.8 MVĮ instrumentas

18

8

44.44 %

3. Visuomenės iššūkiai

 

 

3.1 Sveikata, demografiniai pokyčiai ir gerovė

163

7

4.29 %

3.2 Maisto sauga, žemės ūkis ir miškininkystė, jūrų ir vidaus vandenys, bioekonomika

101

18

17.82 %

3.3 Saugi, švari ir efektyviai naudojama energija

245

36

14.69 %

3.4 Pažangi, ekologiška ir integruota transporto sistema

112

28

25.00 %

3.5 Klimato kaita, aplinka, ištekliai ir žaliavos

70

11

15.71 %

3.6 Įtrauki, inovatyvi ir reflektyvi visuomenė

207

19

9.18 %

3.7 Saugios visuomenės

91

5

5.49 %

4. Pažangos sklaida ir dalyvavimo plėtra

47

8

17.02 %

-

5. Mokslas visuomenėje

154

11

7,14 %

-

6. Cross-theme

26

1

3,85 %

-

7. Euratomas (2014-2018)

32

12

37,50 %

-

 

 

 

 

 

Iš viso

2155

255

11.83

Duomenų šaltinis: E-CORDA, 2018-03-06

Atkreipiame dėmesį, kad dalyvavimo programoje „Horizontas 2020“statistiniai duomenys yra skelbiami bei viešai prieinami ir programos „Horizontas 2020“ Dalyvių portale naudojantis įrankiu DashBoard (duomenys atnaujinami kas 2 sav.), tačiau EK nurodo, kad galimi neženklūs šių duomenų skirtumai, lyginant su E-CORDA duomenimis.

Taip pat kviečiame susipažinti su EK skelbiama apibendrinta  Lietuvos dalyvavimo Horizontas 2020 programoje statistika bei programos “Horizontas 2020” įgyvendinimo 2014-2016 m. statistika.