Pradžia EN

WATER4ALL

WATER4ALL (angl. Water Security for the Planet) – Europos partnerystės vandens saugumo planetoje iniciatyva, kuria siekiama užtikrinti visiems ilgalaikį vandens saugumą, skatinant sistemines pertvarkas ir pokyčius visoje vandens mokslinių tyrimų ir inovacijų grandinėje bei mokslo ir socialinių partnerių bendradarbiavimą, kad būtų sprendžiamos kylančios problemos.

WATER4ALL yra bendrai finansuojama Europos Sąjungos programos „Europos horizontas“ lėšomis. Lietuvos mokslo taryba administruoja WATER4ALL partnerystę Lietuvoje ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusiuose projektuose dalyvaujančias Lietuvos institucijas.

WATER4ALL vienija 78 partnerius iš 31 šalies – iš Europos Sąjungos ir iš už jos ribų. Europos partnerystės WATER4ALL veiklos kryptys:

 • bendradarbiavimo vandens tyrimų ir inovacijų srityje stiprinimas Europos ir tarptautiniu lygiu organizuojant kasmetinius tarptautinius kvietimus teikti paraiškas vykdyti mokslinių tyrimų projektus
 • vandens tyrimų ir inovacijų bendruomenės veiklų koordinavimas ir rėmimas
 • novatoriškų sprendimų demonstravimo ir galimybių patekti į rinkas rėmimas ir skatinimas
 • su vandeniu susijusių žinių ir duomenų kūrimas, dalijimasis jais ir geresnė komunikacija tiek lokaliai, tiek globaliai
 • vandens mokslinių tyrimų ir inovacijų specialistų talentų ugdymas
 • vandens politikos formuotojų, suinteresuotųjų šalių ir pilietinės visuomenės gebėjimų ugdymas ir mokymasis visą gyvenimą
 • dalyvavimu pagrįstos inovacijų plėtros metodų kūrimas ir įgyvendinimas

WATER4ALL veiklos apima šias strateginėje darbotvarkėje įvardintas 7 temas:

 • vanduo žiedinei ekonomikai
 • vanduo ekosistemoms ir biologinei įvairovei
 • tvari vandentvarka
 • vanduo ir sveikata
 • vandens infrastruktūra
 • tarptautinis bendradarbiavimas
 • vandens išteklių valdymas

WATER4ALL yra atvira bendradarbiavimui su kitomis svarbiomis Europos mokslinių tyrimų ir inovacijų erdvės iniciatyvomis, susijusiomis su Europos Sąjungos misijomis ir ypač su misija, skirta iki 2030 m. atkurti vandenyną, jūras ir vandenis, Europos partnerystėmis – biologinės įvairovės partneryste BIODIVERSApartneryste skatinti miestus permainoms kuriant tvarią ateitį DUT, ir būsimomis partnerystėmis. 

Daugiau informacijos – WATER4ALL svetainėje.

 


Informaciją teikia dr. Viktoras Mongirdas tel. 8 676 19 613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)