Pradžia EN

BIODIVERSA+

„Biodiversa+“ yra Europos biologinės įvairovės partnerystė, kuri Europos Komisijos pastangomis  sukurta kaip programos „Biodiversa“ tąsa  finansuoti priešakinius biologinės įvairovės tyrimus, turinčius įtakos visuomenei ir bioįvairovės išsaugojimo politikai.

Partneryste siekiama tvarių pokyčių jungiant mokslą, politiką ir praktiką. Šiuo metu “Biodiversa+“ vienija 74 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas bei aplinkos politikos atstovus iš 36 Europos ir asocijuotųjų šalių.

„Biodiversa+“ tikslai:

  • planuoti ir remti biologinės įvairovės mokslinius tyrimus ir inovacijas taikant bendrą strategiją, skelbiant metinius kvietimus teikti mokslinių tyrimų ir gebėjimų stiprinimo veiklų paraiškas
  • sukurti tarpusavyje suderintų schemų tinklą, skirtą pagerinti biologinės įvairovės ir ekosistemų funkcijų stebėseną visoje Europoje
  • prisidėti kuriant aukščiausio lygio žinias apie gamtą, kuriomis būtų grindžiamas sprendimų diegimas ir biologinės įvairovės vertinimas privačiame sektoriuje
  • užtikrinti veiksmingą mokslu pagrįstą paramą politikos formavimui ir įgyvendinimui Europoje
  • stiprinti Europos mokslinių tyrimų biologinės įvairovės srityje svarbą ir poveikį pasauliniu mastu

„Biodiversa+“ siekiama prisidėti prie ambicingo tikslo – užtikrinti, kad iki 2030 m. Europos gamta atsigautų, ir padėti, kad iki 2050 m. žmonės gyventų harmonijoje su gamta. Planuojama, kad partnerystės biudžetas per 7 metus iš tiesioginių finansinių indėlių ir partnerių skirtų išteklių, įskaitant 165 mln. eurų Europos Komisijos skiriamą kofinansavimą, sieks 800 mln. eurų.

Daugiau informacijos – Biodiversa+ svetainėje.

 


Informaciją teikia dr. Viktoras Mongirdas tel. (8 676) 19 613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt (Tarptautinio bendradarbiavimo skyrius)