Pradžia EN

SUMFOREST

„Sumforest“ yra Europos Sąjungos 7-osios bendrosios programos schemos ERA-NET programa, vienijanti pagrindines Europos miškininkystės politikos ir mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas ir padedanti siekti darnaus bendradarbiavimo Europos miškų valdymo srityje. „Sumforest“ skirta skatinti aukšto lygio tarptautinius darnios miškininkystės mokslinius tyrimus, koordinuojant nacionalines programas ir finansuojant tarptautinius šios srities mokslinių tyrimų projektus.

Lietuvos mokslo taryba administruoja „Sumforest“ kvietimus teikti paraiškas ir finansuoja tarptautinius konkursus laimėjusiuose projektuose dalyvaujančias Lietuvos institucijas. Lietuvai „Sumforest“ atstovauja ir taip pat Lietuvos dalyvius finansuoja LR aplinkos ministerija.

Lietuvoje skelbtas kvietimas teikti paraiškas 2016 m. Daugiau kvietimų skelbti nenumatoma.

„Sumforest“ tinklalapis

 


Informaciją teikia dr. Viktoras Mongirdas tel. (8 676) 19 613, e. p. viktoras.mongirdas@lmt.lt (Tarptautinių programų skyrius, 152 kab., įėjimas iš Tilto g.)