Pradžia EN

NORFACE

NORFACE – socialinių mokslinių tyrimų programa, kurią koordinuoja Europoje socialinių mokslų tyrimus finansuojančių organizacijų tinklas NORFACE (angl. the New Opportunities for Research Funding Agency Cooperation in Europe). Tinklą sudaro 18 Europos šalių mokslinius tyrimus finansuojančių organizacijų.  

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą Lietuvoje ir finansuoja Lietuvos dalyvius.

Programos tikslas – skatinti aukšto lygio tarptautinius socialinių mokslų srities tyrimus Europoje, koordinuojant nacionalines mokslinių tyrimų programas ir organizuojant šios srities tarptautinį konkursinį finansavimą.

 

Naudingos nuorodos ir dokumentai:

 

Dalyvavimas ir finansavimas

Tarptautinės paraiškos teikiamos pagal NORFACE programos kvietimą ir nustatytas taisykles.

Tarptautinį projektą vykdo konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 3 institucijos iš 3 skirtingų kvietime dalyvaujančių valstybių. Tarptautinės paraiškos teikiamos kvietimą koordinuojančiai institucijai programos paraiškų teikimo sistemoje. Kiekviena kvietime dalyvaujanti šalis gali nustatyti papildomų reikalavimų savo šalies dalyviams.

Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais.

Ilgiausia galima projektų trukmė – iki 3 metai.

Finansuojamos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip): 

  • projekto vykdytojo darbo užmokestis;
  • projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos;
  • išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);
  • išlaidos autoriniams darbams;
  • išlaidos prekėms;
  • išlaidos komandiruotėms;
  • išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti;
  • netiesioginės išlaidos.

Paraiškų vertinimas

Paraiškų tarptautinį vertinimą organizuoja programą administruojanti institucija.

Finansuojamų projektų dokumentų formos:

 


Lietuvoje informaciją apie programą teikia Tarptautinių programų skyriaus programų koordinatorė Kornelija Janavičiūtė, tel. (+370) 676 14 629, e. p. kornelija.janaviciute@lmt.lt.