Pradžia EN

HERA programos

Apie „HERA“ programas

Lietuvos mokslo taryba yra humanitarinių mokslų Europos mokslinių tyrimų erdvėje tinklo HERA narė ir administruoja HERA jungtines mokslinių tyrimų programas, finansuodama Lietuvos tyrėjų veiklas HERA tarptautinius konkursus laimėjusiuose projektuose.

Lietuvoje administruojamos HERA programos: „Praeities taikymai“ ir „Viešosios erdvės“.

Programų tikslai:

Jungtinės mokslinių tyrimų programos „Praeities taikymai“ tikslas – skatinti aukšto lygio tarptautinius humanitarinių ir socialinių mokslų srities tyrimus Europoje, koordinuojant nacionalines mokslinių tyrimų programas ir organizuojant šios srities tarptautinį konkursinį finansavimą.

Jungtinės mokslinių tyrimų programos „Viešosios erdvės“ tikslas – vystyti įvairius požiūrius į viešąsias erdves, jos struktūrinių ir procesinių formavimų konceptualizavimą ir galimas išdavas ar pasekmes, pavyzdžiui, integraciją, atskirtį, suskaidymą, hibridizaciją, susivienijimą ar perdavimą.

Trukmė: 

„Praeities taikymai“ – 2014–2019 metai;

„Viešosios erdvės“ – 2017–2022 metai.

Dalyvavimas ir finansavimas

Tarptautinės paraiškos teikiamos pagal HERA programų kvietimus ir nustatytas taisykles.

Tarptautinės paraiškos teikiamos kvietimą koordinuojančiai institucijai programos paraiškų teikimo sistemoje. Kiekviena kvietime dalyvaujanti šalis gali nustatyti papildomų reikalavimų savo šalies dalyviams.

Paraišką gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais iš Austrijos, Belgijos (Valonijos), Čekijos, Kroatijos, Danijos, Estijos, Suomijos, Vokietijos, Islandijos, Airijos, Italijos, Latvijos, Liuksemburgo, Nyderlandų Karalystės, Norvegijos, Lenkijos, Slovakijos, Slovėnijos, Ispanijos, Švedijos, Šveicarijos ir Jungtinės karalystės.

Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, kuri įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą. Projekto vadovas turi būti mokslininkas.

Tarptautinį mokslo projektą vykdo konsorciumas, kuriame yra ne mažiau kaip 4 institucijos iš 4 skirtingų kvietime dalyvaujančių valstybių (HERA tinklo narių).

Ilgiausia galima projektų trukmė – iki 3 metų.

Finansuojamos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip): 

  • projekto vykdytojo darbo užmokestis;
  • projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos;
  • išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);
  • išlaidos autoriniams darbams;
  • išlaidos prekėms;
  • išlaidos komandiruotėms;
  • išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti;
  • netiesioginės išlaidos.

Paraiškų vertinimas

Paraiškų tarptautinį vertinimą organizuoja HERA programas administruojanti institucija.

Su programomis susijusios nuorodos:

Konkurso rezultatai

HERA „Praeities taikymai“ kvietimo pirmajame etape iš viso buvo pateiktos 605 trumposios paraiškos, o antrajam etapui, t.y. teikti išsamiąsias paraiškas buvo pakviesti teikti 100 konsorciumų, kuriuose buvo 5 dalyviai iš Lietuvos. Finansavimas skirtas 18 tarptautinių projektų. Tarp finansuojamų projektų dalyvių Lietuvos institucijų nėra. Daugiau informacijos apie finansuojamus projektus galite rasti programos tinklalapyje.


Išsamesnę informaciją teikia Agnė Albrechtaitė-Visockienė tel. (+370) 676 17398, e. p. agne.albrechtaite-visockiene@lmt.lt (įėjimas iš Tilto g., kab. 163)