Pradžia EN

EuroNanoMed

„EuroNanoMed3“ (angl. European Innovative Research & Technological Development Projects in Nanomedicine) yra „Horizontas 2020“ schemos „ERA-NET Cofund“ programa, pagal kurią finansuojami moksliniai tyrimai nanomedicinos srityje.

Programos tikslas – koordinuoti nacionalines mokslinių tyrimų programas nanomedicinos srityje bei organizuoti tarptautinį konkursinį šios srities projektų finansavimą. „EuroNanoMed3“ vienija 25 mokslinius tyrimus finansuojančias institucijas iš 20 šalių.

Lietuvos mokslo taryba administruoja programą Lietuvoje ir finansuoja savo šalies dalyvius pagal tarptautinius kvietimus teikti paraiškas.

Lietuvos mokslo taryba dalyvauja programoje nuo jos pradžios 2009 m. Antrasis programos etapas – „EuroNanoMed2“ – prasidėjo 2012 m. Trečiasis programos etapas – „EuroNanoMed3“ – prasidėjo 2016 m.

Bendri dokumentai ir dokumentų formos pareiškėjams

Trukmė: 2016–2021 metai.

Dalyvavimas konkursuose

Paraiškos finansuoti mokslo projektus teikiamos pagal kvietime nurodytas temas. Konkurse gali dalyvauti konsorciumai, sudaryti ne mažiau kaip iš 3 institucijų iš 3 kvietime dalyvaujančių šalių. Bent 2 iš šių institucijų turi būti skirtingų tipų (mokslo ir studijų institucija, sveikatos priežiūros įstaiga arba įmonė). Konsorciumai teikia paraiškas tarptautinį programos „EuroNanoMed3“ kvietimą administruojančiai institucijai. Kvietime dalyvaujančios šalys gali nustatyti papildomų reikalavimų savo šalies dalyviams.

Paraišką Lietuvoje gali teikti projekto vykdytojai (-as) kartu su vykdančiąja institucija ir tarptautiniais partneriais. Vykdančioji institucija turi būti Lietuvos mokslo ir studijų institucija, įtraukta į Švietimo ir mokslo institucijų registrą, arba valstybinė sveikatos priežiūros įstaiga.

Projektų trukmė – iki 3 metų.

Finansuojamos veiklos (jei kvietime teikti paraiškas nenustatyta kitaip): 

  • projekto vykdytojo darbo užmokestis;
  • projekto vykdytojo socialinio draudimo ir kitos įmokos;
  • išlaidos paslaugoms (išskyrus autorinius darbus);
  • išlaidos autoriniams darbams;
  • išlaidos prekėms;
  • išlaidos komandiruotėms;
  • išlaidos ilgalaikiam materialiajam, taip pat nematerialiajam turtui įsigyti;
  • netiesioginės išlaidos.

Paraiškų vertinimas

Paraiškų tarptautinį ekspertinį vertinimą organizuoja programos „EuroNanoMed3“ kvietimą administruojanti institucija.

Projektų finansavimas

Sprendimą dėl finansuojamų projektų sąrašo priima tarptautinis programos „EuroNanoMed3“ kvietimo valdymo komitetas.

Dokumentų formos projektų vykdytojams


Lietuvoje informaciją apie programą teikia dr. Živilė Ruželė, tel. (+370) 676 14383, e. p. zivile.ruzele@lmt.lt (Gedimino pr. 3, 152 kab., įėjimas iš Tilto g.)