Pradžia EN

Lietuvos dalyvavimas

Kiekvienais metais Lietuvos institucijų dalyvavimas COST veiklose didėja. Per paskutinius penkerius metus į COST veiklas jos jungėsi ypač aktyviai – vidutiniškai į 45 veiklas per metus. Nuo Lietuvos dalyvavimo COST programoje pradžios, Lietuvos institucijos vidutiniškai kasmet įsijungia į 26 COST veiklas.

2016 metais Lietuvos institucijų atstovai iš viso dalyvavo 165 COST veiklose, kas sudarė net 51 proc. visų 2016 metais vykdytų COST veiklų. 21 Lietuvos institucija įsijungė į 49 COST veiklas, o į COST veiklų valdymo komitetus buvo nominuoti 63 atstovai.

2016 m. Lietuvoje buvo suorganizuota 19 COST veiklų susitikimų (konferencijų, seminarų ir kt.), 1 mokymų stovykla (angl. Training Schools) ir 4  trumpalaikiai moksliniai vizitai (angl. STSM – short term scientific mission).

Lietuvos institucijų atstovai 2016 m. COST asociacijai pateikė 2 paraiškas naujoms COST veikloms inicijuoti, tačiau finansavimas joms nebuvo skirtas.

COST asociacijos pateikta statistinė informacija.